Вчена рада

 

Вчена рада Національної академії прокуратури України  –  колегіальний дорадчий орган, який  розглядає найважливіші питання організаційної, навчальної роботи, наукової діяльності, економічного та соціального розвитку відповідно до положень Статуту Академії.

 

Вчена рада утворена для об’єднання зусиль її трудового колективу з метою забезпечення високої якості спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури, колегіального вирішення інших питань, що віднесені до компетенції Академії як державної установи зі спеціальним статусом, визначення перспектив її розвитку, напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

 

Колегіальний статус Вченої ради реалізується шляхом демократичного колективного обговорення актуальних для поточної та перспективної діяльності Академії питань і за його результатами – прийняття відповідних рішень. Дорадчий статус реалізується шляхом напрацювання колективних рішень у межах компетенції Вченої ради та надання їх ректорові для прийняття відповідних управлінських рішень.

 

До складу Вченої ради за посадами входять ректор, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, проректор, директори інститутів, начальник управління планування, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер, начальник відділу юридичної літератури та електронних інформаційних ресурсів, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа керівників відділів, професорів, докторів наук, докторів філософії та слухачів інститутів.