Вчена Рада

Вчена Рада

Вчена рада Національної академії прокуратури України  –  колегіальний орган, який  розглядає найважливіші питання організаційної, навчальної роботи, наукової діяльності, економічного та соціального розвитку відповідно до положень Статуту Академії.

 

Вчена рада Академії утворена з метою забезпечення високої якості спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурорів; підвищення кваліфікації прокурорів; здійснення науково-дослідної діяльності; колегіального вирішення питань, що віднесені до компетенції Академії як єдиної у системі органів прокуратури України державної установи із спеціальним статусом; обговорення найважливіших питань її діяльності, реалізації покладених на Академію завдань, визначення перспектив її розвитку.

 

Колегіальний статус Вченої ради Академії реалізується шляхом демократичного колективного обговорення актуальних для поточної та перспективної діяльності Академії питань і за його результатами – прийняття відповідних рішень.

 

До складу Вченої ради Академії, окрім ректора, за посадами входять перший проректор, проректор, проректор – директор Науково-дослідного інституту, вчений секретар, головний бухгалтер, директор бібліотеки, голова профспілкової організації, представники з числа начальників відділів, професорів, докторів наук.