Вакансії

Вакансії

ОГОЛОШЕННЯ

 

Національна академія прокуратури України оголошує прийом на роботу для заміщення посади провідного спеціаліста редакційного відділу на умовах строкового трудового договору (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника (по 14 березня 2020 року, до дня фактичного виходу його на роботу).

 

Основні  посадові обов’язки: редагування і коректура навчально-методичної та наукової літератури, проектів документів, підготовлених структурними підрозділами Національної академії прокуратури України.

 

Кваліфікаційні вимоги: освіта вища освітнього ступеня не нижче бакалавра за галуззю знань «Гуманітарні науки» спеціальністю «Філологія» (українська мова та література).

 

Оплата праці здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року № 329 «Деякі питання матеріального забезпечення працівників Національної школи суддів України та Національної академії прокуратури України».

 

Телефони для довідкової інформації:

редакційного відділу – 044-206-15-61;

відділу кадрової та мобілізаційної роботи – 044-206-18-56, 044-206-18-54.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Національна академія прокуратури України оголошує прийом на роботу для заміщення вакантних посад у поліграфічно-видавничому відділі
(з випробувальним строком):

 

  • оператора комп’ютерної верстки;
  • машиніста палітуркоробної машини;
  • брошурувальника.

Кваліфікаційні вимоги: досвід роботи в поліграфічно-видавничій сфері
не менше 1 року (бажано).

 

Оплата праці здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

 

Телефони для довідкової інформації:

поліграфічно-видавничого відділу – 044-206-18-61;

відділу кадрової та мобілізаційної роботи – 044-206-18-56, 044-206-18-54.