Структурні підрозділи

Структурні підрозділи


 

Відділ з забезпечення діяльності ректорату

 

Відділ міжнародних зв’язків

 

Відділ підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство

 

Відділ підготовки прокурорів з підтримання державного обвинувачення в суді

 

Відділ підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури

 

Відділ підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях

 

Відділ підготовки прокурорів з представництва інтересів громадянина або держави в суді

 

Відділ підготовки та підвищення кваліфікації військових прокурорів

 

Відділ з питань забезпечення особистої безпеки прокурора

 

Відділ підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури

 

Відділ мовної підготовки

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

 

Відділ науково-методичного забезпечення участі прокурорів у кримінальному провадженні

 

Відділ науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності поза сферою кримінальної юстиції

 

Відділ науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності у сфері запобігання та протидії корупції

 

Відділ науково-методичного забезпечення організації роботи в органах прокуратури

 

Відділ науково-методичного забезпечення діяльності військових прокуратур

 

Відділ дослідження проблем впровадження практики Європейського Суду з прав людини в прокурорську діяльність

 

Відділ досліджень проблем національної безпеки та оборони

 

Відділ організації науково-методичної роботи

 

 

Відділ роботи з кадрами

 

Відділ документального забезпечення

 

Відділ з організації навчального процесу

 

Відділ аспірантури та докторантури

 

Відділ юридичної літератури та електронних інформаційних ресурсів

 

Редакційно-видавничий відділ

 

Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності

 

Відділ інформатизації та телекомунікацій

 

Відділ матеріально-технічного забезпечення та побутового обслуговування

 

Відділ організації закупівель

 

Відділ побутового обслуговування та експлуатації гуртожитку