Відділ розробки та впровадження інноваційних методик організації роботи та управління в органах прокуратури

Відділ розробки та впровадження інноваційних методик організації роботи та управління в органах прокуратури

Відділ розробки та впровадження інноваційних методик організації роботи та управління в органах прокуратури Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України створено на підставі наказу Генерального прокурора України від 14 січня 2019 року № 3ш щодо затвердження структури і штатного розпису Національної академії прокуратури України. 

 

Основні завдання

  • Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на вивчення теоретичних та практичних проблем організації роботи та управління в органах прокуратури та їх вирішення шляхом розробки та впровадження інноваційних методик.
  • Моніторинг, виявлення, структурування і вивчення проблем організації роботи та управління в органах прокуратури за функціональними напрямами діяльності, проведення наукових досліджень проблематики у цій сфері.
  • Участь у розробці проектів організаційно-розпорядчих актів Генеральної прокуратури України.
  • Моніторинг законопроектних робіт з питань організації роботи та діяльності органів прокуратури, участь у підготовці наукових висновків на проекти законів України з цих питань.
  • Інформаційно-аналітична взаємодія з відділами НДІ з питань розподілу виявленої в результаті моніторингових робіт проблематики за напрямами діяльності органів прокуратури, формування планів наукової роботи, визначення пріоритетних тем для досліджень.

 

Напрями наукових досліджень

  • Інноваційне забезпечення діяльності прокуратури
  • Організація роботи та управління в органах прокуратури
  • Професійна компетентність прокурора

 

начальник відділу
Козьяков Ігор Миколайович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України

 

головний науковий співробітник
Сердюк Павло Павлович – доктор юридичних наук, професор

 

провідні наукові співробітники
Тогобіцька-Громова Анастасія Андріївна
Чубко Віталій Анатолійович
Чубко Тетяна Петрівна – кандидат юридичних наук

 

контактна інформація
кабінет: № 310 корпус № 2;
номер телефону – 206 08 81