Відділ розробки та впровадження інноваційних методик організації роботи та управління в органах прокуратури

Відділ розробки та впровадження інноваційних методик організації роботи та управління в органах прокуратури

Основними завданнями відділу є:

  • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на вивчення теоретичних та практичних проблем організації роботи та управління в органах прокуратури та їх вирішення шляхом розробки та впровадження інноваційних методик.
  • моніторинг, виявлення, структурування і вивчення проблем організації роботи та управління в органах прокуратури за функціональними напрямами діяльності, проведення наукових досліджень проблематики у цій сфері.
  • участь у розробці проектів організаційно-розпорядчих актів Генеральної прокуратури України.
  • моніторинг законопроектних робіт з питань організації роботи та діяльності органів прокуратури, участь у підготовці наукових висновків на проекти законів України з цих питань.
  • інформаційно-аналітична взаємодія з відділами НДІ з питань розподілу виявленої в результаті моніторингових робіт проблематики за напрямами діяльності органів прокуратури, формування планів наукової роботи, визначення пріоритетних тем для досліджень.

 

 

начальник відділу
Козьяков Ігор Миколайович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України

 

контактна інформація

кабінет: № 300 корпус № 2;

номер телефону – 206 18 21

 

головний науковий співробітник

Сердюк Павло Павлович – доктор юридичних наук, професор

 

провідні наукові співробітники

Зінченко Оксана Геннадіївна

Чубко Віталій Анатолійович

Чубко Тетяна Петрівна – кандидат юридичних наук

 

контактна інформація

кабінет: № 301 корпус № 2;

номер телефону – 206 08 85