ВІДДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Відділ підвищення кваліфікації прокурорів з питань запобігання корупції забезпечує викладання навчальної дисципліни «Правові засоби протидії корупції». Основними напрямами діяльності та завданнями відділу є: забезпечення проведення навчальних занять із закріплених дисциплін за всіма формами та видами навчання відповідно до календарних, навчальних і тематичних планів Академії, розкладу занять з метою підвищення кваліфікації працівників прокуратури; розроблення та внесення керівництву Академії пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, внесення змін та доповнень до навчальної програми, навчального і тематичного планів з урахуванням проблем та актуальних питань прокурорської діяльності у сфері запобігання корупції; взаємодія з державними органами, навчальними закладами та науковими установами, громадськими організаціями, зокрема і міжнародними, відповідно до компетенції відділу; розроблення та опрацювання в межах компетенції відділу проектів загальних методичних рекомендацій та інших документів методичного спрямування з метою забезпечення однакового застосування правових норм під час здійснення прокурорської діяльності у сфері запобігання корупції.

 

старші викладачі
Загорська Ольга Ігорівна

Резнік Юлія Степанівна – кандидат юридичних наук

 

викладачі
Шмаль Людмила Миколаївна

Пономаренко Віта Володимирівна

 

контактна інформація
контактний телефон: +38(044) 206-00-51
адреса електронної пошти: napu@ap.gp.gov.ua