ВІДДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Відділ підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури здійснює: проведення навчальних занять із закріплених дисциплін за всіма формами та видами навчання відповідно до календарних, навчальних і тематичних планів Академії, розкладу занять з метою підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури України; розроблення та внесення керівництву Академії пропозицій щодо удосконалення навчального процесу, змін і доповнень до навчальної програми, навчального та тематичного планів із урахуванням проблем і актуальних питань у діяльності державних службовців органів прокуратури; взаємодію з державними органами, навчальними закладами та науковими установами, громадськими організаціями, зокрема і міжнародними, згідно з компетенцією відділу; розроблення та опрацювання в межах компетенції відділу проєктів загальних методичних рекомендацій та інших документів методичного спрямування для забезпечення однакового застосування норм законодавства під час діяльності прокурорів і державних службовців органів прокуратури; надання методично-консультаційної допомоги прокурорам і державним службовцям органів прокуратури.

 

старші викладачі
Горзов Анатолій Петрович – кандидат юридичних наук

Казак Олена Анатоліївна

Снігар Каміла Олександрівна

 

викладач
Хрущ Олена Василівна

 

контактна інформація
контактний телефон: +38 (044) 206-18-19
адреса електронної пошти: napu@ap.gp.gov.ua