Відділ підготовки прокурорів з проблем кваліфікації кримінальних правопорушень

Відділ підготовки прокурорів з проблем кваліфікації кримінальних правопорушень

Основними завданнями відділу є:

  • здійснення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора з метою отримання ними знань із кримінально-правової кваліфікації, одержання навичок щодо правильного орієнтування у кримінальному законодавстві, набуття вміння застосовувати положення кримінального законодавства під час кваліфікації суспільно небезпечних діянь, напрацювання майстерності у застосуванні правил кваліфікації кримінальних правопорушень;
  • підвищення кваліфікації працівників прокуратури в межах взаємодії з інститутом підвищення кваліфікації прокурорів;
  • підготовка в межах компетенції відділу підручників, навчальних посібників, пам’яток, лекцій, а також інших матеріалів навчально-методичного та наукового змісту для використання у навчальному процесі під час підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів, а також у діяльності працівників органів прокуратури;
  • участь у робочих групах Національної академії прокуратури України, Генеральної прокуратури України, інших державних органів, навчальних, наукових установ тощо;
  • проведення наукових досліджень та опублікування їх результатів із кримінально-правових і суміжних проблем (відповідно до кола наукових інтересів працівників відділу) з метою їх подальшого використання у навчальному процесі під час підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів, а також у діяльності працівників органів прокуратури;
  • взаємодія зі структурними підрозділами Національної академії прокуратури України, Генеральною прокуратурою України, правоохоронними та іншими органами з питань підготовки та проведення наукових, навчально-практичних заходів, що стосуються компетенції відділу;
  • участь у навчально-методичних заходах, які проводять регіональні та місцеві прокуратури, взаємодія з підрозділами Генеральної прокуратури України з питань, віднесених до компетенції відділу;
  • моніторинг матеріалів правозастосування законодавства вищими судовими інстанціями, опрацювання узагальнень регіональних прокуратур і Генеральної прокуратури України з питань, віднесених до компетенції відділу;
  • упровадження в навчальний процес новітніх наукових досліджень і практичного досвіду прокурорської діяльності.

 

начальник відділу
Турлова Юлія Анатоліївна – доктор юридичних наук, почесний працівник прокуратури України

 

контактна інформація
кабінет № 302, корпус № 2
номер телефону – 206 18 68 (внутр. 281)

 

 

старші викладачі

Книженко Оксана Олександрівна – доктор юридичних наук, професор
Куц Віталій Миколайович – кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Ярмиш Наталія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор

 

контактна інформація
кабінет № 303, корпус № 2
номер телефону – 206 08 86 (внутр. 217)

 

 

викладачі
Ковальова Ілона Сергіївна – кандидат юридичних наук
Рибка Марія Миколаївна
Чолан Тетяна Анатоліївна – кандидат юридичних наук

 

контактна інформація
кабінет № 303, корпус № 2
номер телефону – 206 08 86 (внутр. 217)