ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ ПРОКУРОРІВ З ПРОБЛЕМ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

начальник відділу
Турлова Юлія Анатоліївна
доктор юридичних наук,
нагороджена відомчою заохочувальною
відзнакою прокуратури України
– нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України»

Відділ підготовки прокурорів з проблем кваліфікації кримінальних правопорушень здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора з метою отримання ними знань із кримінально-правової кваліфікації, одержання навичок щодо правильного орієнтування у кримінальному законодавстві тощо; підвищує кваліфікацію працівників прокуратури в межах взаємодії з інститутом підвищення кваліфікації прокурорів; здійснює підготовку (в межах компетенції відділу) підручників, навчальних посібників, пам’яток, лекцій, а також інших матеріалів навчально-методичного та наукового змісту для використання у навчальному процесі під час підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів, а також у діяльності працівників органів прокуратури; бере участь у робочих групах Національної академії прокуратури України, Генеральної прокуратури України, інших державних органів, навчальних, наукових установ тощо; здійснює наукові дослідження із кримінально-правових і суміжних проблем (відповідно до кола наукових інтересів працівників відділу) та публікує їх результати з метою подальшого використання в навчальному процесі під час підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів, у діяльності працівників органів прокуратури; взаємодіє зі структурними підрозділами Національної академії прокуратури України, Генеральною прокуратурою України, правоохоронними й іншими органами з питань підготовки та проведення наукових, навчально-практичних заходів, що стосуються компетенції відділу; бере участь у навчально-методичних заходах, які проводять регіональні та місцеві прокуратури; взаємодіє з підрозділами Генеральної прокуратури України з питань, віднесених до компетенції відділу; здійснює моніторинг матеріалів правозастосування законодавства вищими судовими інстанціями, опрацювання узагальнень регіональних прокуратур і Генеральної прокуратури України з питань, віднесених до компетенції відділу.

 

старші викладачі відділу
Книженко Оксана Олександрівна – доктор юридичних наук, професор

Куц Віталій Миколайович – кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Ярмиш Наталія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор

 

викладачі відділу
Ковальова Ілона Сергіївна – кандидат юридичних наук

Рибка Марія Миколаївна

Чолан Тетяна Анатоліївна – кандидат юридичних наук

 

контактна інформація
контактні телефони: +38 (044) 206-18-68; +38 (044) 206-08-86
адреса електронної пошти: napu@ap.gp.gov.ua