ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ ПРОКУРОРІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ТА ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

 

 

начальник відділу
Кощинець Віктор Васильович
доктор юридичних наук, доцент

 

 

заступник начальника
Кравчук Валерій Миколайович – кандидат юридичних наук

 

Відділ підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури та викладання професійної етики бере участь в організації та проведенні навчального процесу зі спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора, з підвищення кваліфікації прокурорів відповідно до таких, зокрема, закріплених дисциплін і тем, як: організація роботи та управління в органах прокуратури, професійна етика прокурора, психологія діяльності прокурора; спільно з іншими структурними підрозділами бере участь у розробленні навчальних програм, навчальних і тематичних планів, тестових завдань для спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів, а також методики оцінювання набутих знань; розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів із питань, що стосуються діяльності відділу; організовує роботу з методичного та наукового забезпечення діяльності органів прокуратури (розробка методичних рекомендацій, підготовка навчальних посібників, підручників тощо); використовує у навчальному процесі позитивний досвід організації прокурорської діяльності, інноваційних технологій, сучасних засобів електронної комунікації; взаємодіє з державними органами, навчальними закладами та науковими установами, громадськими організаціями, зокрема і міжнародними, відповідно до компетенції відділу; залучає до проведення занять в Академії (за необхідності) фахівців державних органів та інших установ і організацій.

 

старші викладачі
Бевзюк Інна Миколаївна – кандидат психологічних наук

Безкровний Євген Анатолійович – кандидат юридичних наук

Литовка Вікторія Миколаївна – кандидат юридичних наук

Яворська Людмила Любомирівна – кандидат юридичних наук

Осадца Ольга Маркіянівна

Чернобай Антоніна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент

 

викладачі

Влад Сергій Федорович

Левицька Інна Миколаївна

Неворотіна Світлана Юріївна

Плясун Галина Сергіївна

Яцинин Мар’яна Іванівна

Яценко Наталія Олексіївна

 

контактна інформація
контактний телефон: +38(044) 206-08-89
адреса електронної пошти: napu@ap.gp.gov.ua