ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

 

начальник відділу
Мозоль Анатолій Петрович
– кандидат юридичних наук, доцент

 

Відділ організації та координації навчально-методичної роботи утворено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 14 січня 2019 року № 3-ш з метою удосконалення діяльності Національної академії прокуратури України, ефективної реалізації її завдань, визначених Законом України «Про прокуратуру». Основні завдання відділу: забезпечення координації діяльності відділів Академії з питань організаційно-методичної та навчальної роботи; здійснення аналізу звітів відділів Академії щодо забезпечення навчального процесу; відповідно до компетенції здійснює підготовку матеріалів щодо навчально-методичної роботи Академії для інформування Генеральної прокуратури України; забезпечує розробку локальних проектів нормативних та організаційно-методичних документів, які стосуються навчального процесу в Академії; здійснює моніторинг щодо своєчасної підготовки, формування, оновлення та розміщення на електронному порталі навчально-методичного забезпечення дисциплін відділами Академії; здійснює контроль за станом навчально-методичного забезпечення дисциплін у структурних підрозділах, залучених до навчального процесу, та узагальнення зазначеної інформації; забезпечує складання та перевіряє дотримання графіку контрольних відвідувань навчальних занять керівництвом Академії; забезпечує розроблення та складання навчальних планів з підвищення кваліфікації прокурорів денної та дистанційної форми навчання, державних службовців органів прокуратури України та зі спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора; забезпечує контроль за дотриманням термінів подання пропозицій до розкладів занять Академії; формує розклад занять, здійснює моніторинг щодо виконання навчальних планів та розкладів занять; здійснює облік та аналіз виконання навчального навантаження науково-викладацьким складом Академії; забезпечує організацію підсумкового контролю знань слухачів, які підвищують кваліфікацію, денної та дистанційної форми навчання, підготовку та вручення свідоцтв встановленого зразка; здійснює аналіз і узагальнення результатів навчання слухачів з підвищення кваліфікації та спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора; здійснює підготовку та оформлення документів для забезпечення проведення контрольних заходів для кандидатів на посаду прокурора, які проходять спеціальну підготовку; організовує проведення письмового опитування слухачів з питань, що стосується удосконалення організації навчального процесу, його змісту і якості, та інформування керівництва Академії про результати анкетування.

 

головний науковий співробітник
Беженар Оксана Адамівна

 

науковий співробітник
Дубовик Наталія Володимирівна

 

головні спеціалісти
Костовська Євгенія Григорівна

Ткаченко Марина Олександрівна

Цвік Людмила Володимирівна

Ярошевич Юлія Петрівна

 

провідні спеціалісти
Власюк Тетяна Леонідівна

Безрука Наталія Костянтинівна

Черненко Олена Євгенівна

 

контактна інформація
контактні телефони:+38(044) 206-00-61; +38(044) 206-08-94
адреса електронної пошти: napu@ap.gp.gov.ua