ВІДДІЛ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

ВІДДІЛ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

 

начальник відділу

Нітенко Ольга Валеріївна

доктор педагогічних наук,

кандидат філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

Відділ мовної підготовки забезпечує викладання навчальних дисциплін «Ділова іноземна (англійська та німецька) мова» й «Іноземна мова (англійська та німецька) за професійним спрямуванням» для кандидатів на посаду прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Академії, та діючих працівників прокуратури України; проводить тестування працівників прокуратури та кандидатів на посаду прокурора для визначення рівня володіння іноземною мовою; здійснює аналіз іншомовної підготовки у профільних вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти; здійснює наукову діяльність (підготовка навчальних посібників, довідників, наукових статей, тез доповідей, участь у наукових заходах за профілем діяльності відділу, проведення наукових заходів (конференцій, методичних семінарів, круглих столів тощо) за профілем діяльності відділу); ініціює укладання договорів або інших угод про співпрацю з профільними підрозділами закладів вищої освіти та наукових установ України, зарубіжних країн, іноземними й міжнародними установами та організаціями; консультує працівників Академії з питань, що належать до специфіки роботи відділу.

 

старші викладачі

Левіщенко Марія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент

Шум Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук

Маркелова Анастасія Андріївна

 

викладач

Жукевич Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 

контактна інформація:

контактний телефон: +38(044) 206-18-20

адреса електронної пошти: napu@ap.gp.gov.ua