ВІДДІЛ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

 

начальник відділу
Нітенко Ольга Валеріївна
доктор педагогічних наук,
кандидат філологічних наук, доцент, професор

 

Відділ мовної підготовки забезпечує викладання навчальних дисциплін «Ділова іноземна (англійська та німецька) мова» й «Іноземна мова (англійська та німецька) за професійним спрямуванням» для кандидатів на посаду прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Академії, та діючих працівників прокуратури України; проводить тестування працівників прокуратури та кандидатів на посаду прокурора для визначення рівня володіння іноземною мовою; здійснює аналіз іншомовної підготовки у профільних вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти; здійснює наукову діяльність (підготовка навчальних посібників, довідників, наукових статей, тез доповідей, участь у наукових заходах за профілем діяльності відділу, проведення наукових заходів (конференцій, методичних семінарів, круглих столів тощо) за профілем діяльності відділу); ініціює укладання договорів або інших угод про співпрацю з профільними підрозділами закладів вищої освіти та наукових установ України, зарубіжних країн, іноземними й міжнародними установами та організаціями; консультує працівників Академії з питань, що належать до специфіки роботи відділу.

 

старші викладачі
Левіщенко Марія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент

Шум Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук

Маркелова Анастасія Андріївна – кандидат філологічних наук

 

контактна інформація
контактний телефон: +38(044) 206-00-51
адреса електронної пошти: napu@ap.gp.gov.ua