Відділ дослідження проблем функціональної діяльності органів прокуратури

Відділ дослідження проблем функціональної діяльності органів прокуратури

Основними завданнями відділу є:

 • здійснення наукових досліджень проблем функціональної діяльності органів прокуратури;
 • науково-методичне забезпечення функціональної діяльності органів прокуратури, розроблення відповідних методичних рекомендацій та іншої методичної літератури;
 • проведення наукових і науково-практичних заходів щодо функціональної діяльності органів прокуратури;
 • опрацювання актів законодавства щодо функціональної діяльності органів прокуратури та підготовка зауважень і пропозицій до них;
 • підготовка пропозицій до нормативно-правових актів з питань функціональної діяльності органів прокуратури;
 • наукове та науково-методичне забезпечення проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки, підвищення кваліфікації прокурорів;
 • участь у проведенні навчальних занять для слухачів Академії;
 • надання керівництву Академії пропозицій щодо планування наукової роботи, вирішення питань кадрового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення їх виконання;
 • вивчення й аналіз досягнень юридичної науки, їх використання у прокурорській практиці, участь у реалізації національних та міжнародних програм співробітництва у галузі правотворення, правозастосування та правової освіти;
 • дослідження проблем функціональної діяльності органів прокуратури;
 • за дорученнями Генеральної прокуратури України, ректора Академії та за власною ініціативою здійснення підготовки аналітичних довідок і правових позицій з питань, відповіді на які потребують поглибленого наукового обґрунтування, а також розроблення пропозицій щодо використання в діяльності органів прокуратури України зарубіжного досвіду відповідно до компетенції відділу;
 • разом з іншими структурними підрозділами Академії проведення наукових та науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів і тренінгів, а також участь у заходах, що організовуються іншими закладами вищої освіти чи науковими установами, правоохоронними або державними органами, за необхідності взаємодія з ними під час проведення окремих наукових досліджень;
 • надання пропозицій щодо залучення науково-викладацького складу Академії та працівників Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих органів прокуратури (за згодою), науково-викладацького та наукового складу закладів вищої освіти та наукових установ, у тому числі закордонних, до безпосередньої участі у дослідженнях, що проводяться відділом;
 • ініціювання підвищення кваліфікації наукових працівників шляхом їх періодичного стажування у структурних підрозділах Генеральної прокуратури України, а також навчання за різними програмами як в Україні, так і за кордоном;
 • ініціювання створення спільних наукових колективів з метою проведення наукових досліджень.

 

начальник відділу
Гладун Олександр Зіновійович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (каб. 312а, к. 2).

 

головні наукові співробітники
Єрьоменко Інна Василівна (каб. 312, к. 2)
Остапенко Віта Іванівна

 

провідні наукові співробітники
Долгий Олександр Олександрович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (каб. 302, к. 1)
Пилипенко Ігор Вікторович – кандидат юридичних наук (каб. 310, к. 2)
Чернієнко Антон Олександрович – кандидат юридичних наук (каб. 307, к. 2)