Відділ упровадження практики Європейського суду з прав людини в прокурорську діяльність

Відділ упровадження практики Європейського суду з прав людини в прокурорську діяльність

Начальник відділу
Плотнікова Вероніка Петрівна – кандидат юридичних наук

 

Заступник начальника відділу
Власюк Віталій Вікторович – кандидат юридичних наук

 

Головні наукові співробітники

Мазур Оксана Степанівна – кандидат юридичних наук, доцент
Грицаєнко Людмила Леонідівна – кандидат юридичних наук, доцент
Лотюк Дмитро Петрович

 

 

 

Працівники відділу забезпечують навчання зі спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів з дисципліни

„Застосування практики Європейського суду з прав людини в прокурорській діяльності”

 

Основні завдання

Забезпечення професійної  підготовки прокурорів та кандидатів на посади прокурорів з  питань  вивчення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод  та  практики  Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).

Участь у науково-методичному забезпеченні впровадження практики ЄСПЛ в прокурорську діяльність.

Розробка пропозицій та участь у вжитті заходів загального характеру в частині зобов’язань України з виконання рішень ЄСПЛ.

Проведення науково-експертного моніторингу належності застосування практики ЄСПЛ в прокурорській діяльності.

Підготовка і проведення наукових та науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів і тренінгів тощо, залучення наукових працівників до відповідних наукових чи навчально-наукових проектів, що здійснюються ЄСПЛ, Радою Європи та іншими установами, органами, організаціями.

 

Напрями наукових досліджень

Проблеми застосування практики ЄСПЛ в діяльності прокурора;
Впровадження європейських стандартів діяльності прокуратури України;
Реформування органів прокуратури.

 

Контактна інформація:
кабінети: 211, 211a (корпус №2)
телефон: (044) 206-18-55
e-mail: vnmz_espl@ap.gp.gov.ua
praktika.espl.ndi@gmail.com