Відділ підвищення кваліфікації військових прокурорів

Відділ підвищення кваліфікації військових прокурорів

Відділ підвищення кваліфікації військових прокурорів утворено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 22 лютого 2018 року № 21-ш з метою удосконалення діяльності Національної академії прокуратури України, ефективної реалізації її завдань, визначених Законом України «Про прокуратуру».

 

Начальник відділу
Туркот Микола Семенович – кандидат юридичних наук, доцент.

 

Заступник начальника відділу

Єні Олена Василівна – кандидат юридичних наук.

 

Старші викладачі

Ганова Ганна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент;

Дяченко Валерій Іванович – кандидат юридичних наук, доцент.

 

Викладачі

Ізотов Олександр Іванович – кандидат юридичних наук, доцент;

Люлько Сергій Петрович.

 

Основні завдання:

♦ Здійснення на належному рівні навчальної, методичної  роботи, наукової діяльності, виховання слухачів Академії; підготовка кваліфікованих фахівців для практичної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в органах прокуратури і навчальних закладах в системі прокуратури, підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури та навчально-педагогічних працівників Академії.

♦ Забезпечення підвищення кваліфікації прокурорів за напрямами діяльності військових прокуратур, а також діяльності прокуратури в особливий період.

♦ Опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства.

♦ Проведення наукових досліджень фундаментального та прикладного характеру з найважливіших проблем прокурорської діяльності у межах компетенції відділу.

♦  Обговорення дисертацій, які подають працівники відділу або, за дорученням керівництва Академії, інші здобувачі.

♦  Обговорення завершених науково-дослідних робіт і надання рекомендацій щодо їх опублікування.

♦   Участь у впровадженні результатів наукових досліджень у практику.

Працівники відділу беруть участь у проведенні спеціальної підготовки кандидатів на посади прокурорів за навчальною дисципліною «Діяльність прокурора в особливий період», так само забезпечують підвищення кваліфікації прокурорів за навчальними дисциплінами: «Діяльність військових прокуратур» та «Діяльність прокурора в особливий період».

 

Контактна інформація:
кабінети: 309, 309а (корпус № 2),

міські телефони: (044) 206-00-50

е-mail: military.proc@ap.gp.gov.ua