Відділ підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури

Відділ підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури

У зв’язку зі вступом у дію 1 травня 2016 року Закону України «Про державну службу» та реформуванням органів прокуратури України сформовані нові вимоги до професійних та особистісних якостей державних службовців органів прокуратури, рівня їх професіоналізму.

Відповідно до наказу Генерального прокурора України від 22 лютого 2018 року № 21ш в Академії створено відділ підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури Інституту підвищення кваліфікації прокурорів.

 

Начальник відділу
Наулік Наталя Степанівна – кандидат юридичних наук, доцент

 

Заступник начальника відділу
Горзов Анатолій Петрович – кандидат юридичних наук

 

Старші викладачі відділу
Радухівська Людмила Любомирівна – кандидат юридичних наук
Казак Олена Анатоліївна – старший викладач відділу
Ногіна Каміла Олександрівна – старший викладач відділу

 

 

 

Основні завдання

Забезпечення проведення навчальних занять із закріплених дисциплін за всіма формами та видами навчання відповідно до календарних, навчальних і тематичних планів Академії, розкладу занять з метою підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури України.

Розроблення та внесення керівництву Академії пропозицій щодо удосконалення навчального процесу, змін та доповнень до навчальної програми, навчального і тематичного планів з урахуванням проблем та актуальних питань у діяльності державних службовців органів прокуратури.

Взаємодія з державними органами, навчальними закладами та науковими установами, громадськими організаціями, зокрема і міжнародними, згідно з компетенцією відділу.

Розроблення та опрацювання в межах компетенції відділу проектів загальних методичних рекомендацій та інших документів методичного спрямування з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства під час здійснення прокурорської діяльності.

Надання методично-консультаційної допомоги прокурорам і державним службовцям органів прокуратури.

 

Відділом забезпечується навчальний процес зі спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури з таки дисциплін:

«Державна служба в Україні та правовий статус державного службовця органів прокуратури», «Юридичне письмо і мова ділового спілкування прокурора», «Психологія діяльності прокурора», «Організація роботи державних службовців органів прокуратури», «Етика державного службовця», «Документознавство для прокурорів», «Діловодство в органах прокуратури», «Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців», «Організація роботи зі зверненнями», «Кадрова робота в місцевій прокуратурі», «Правові засади протидії корупції».

 

Напрями наукових досліджень

Основні аспекти реформування прокуратури в Україні.

Державна служба в Україні та правовий статус державного службовця органів прокуратури в умовах реформування.

Правове регулювання запобігання корупції.

Етика та етикет державних службовців органів прокуратури. Юридична психологія та конфліктологія.

 

Контактна інформація:

кабінети: 318, 408 (корпус №1)

міський телефон: (044) 206-18-19

е-mail: dsnapu@ap.gp.gov.ua