Відділ підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури

Відділ підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури

Відділ підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України створено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 22 лютого 2018 року № 21ш.

 

 

Начальник відділу
Осадца Ольга Маркіянівна

 

Заступник начальника відділу
Кравчук Валерій Миколайович – кандидат юридичних наук

 

Старші викладачі
Бевзюк Інна Миколаївна – кандидат психологічних наук
Безкровний Євген Анатолійович – кандидат юридичних наук
Неворотіна Світлана Юріївна
Чернобай Антоніна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент

 

Викладачі
Вінський Олександр Юрійович
Загорська Ольга Ігорівна
Шмаль Людмила Миколаївна
Яценко Наталія Олексіївна

 

Головний спеціаліст відділу
Базир Яна Вячеславівна

 

 

 

Основні завдання

Забезпечення проведення навчальних занять із закріплених дисциплін за всіма формами та видами навчання відповідно до навчальних і тематичних планів, розкладу занять Академії з метою спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів; засвоєння ними сучасних форм і методів діяльності органів прокуратури України для ефективного виконання покладених на них функцій і завдань.

 

Розроблення та внесення керівництву Академії пропозицій щодо удосконалення навчального процесу з урахуванням проблем та актуальних питань прокурорської діяльності.

 

Організація роботи з методичного та наукового забезпечення діяльності органів прокуратури (розробка методичних рекомендацій, підготовка навчальних посібників, підручників тощо) для практичного використання у прокурорській діяльності, а також навчального процесу для слухачів Академії із закріплених дисциплін.

 

Взаємодія з державними органами, навчальними закладами та науковими установами, громадськими організаціями, зокрема і міжнародними, відповідно до компетенції відділу.

 

Працівники відділу забезпечують спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів з таких навчальних дисциплін:

«Організація роботи  в органах прокуратури»

«Професійна етика прокурора»

«Психологія прокурорської діяльності»

«Правові засоби протидії корупції»

 

Контактна інформація:

кабінети: 211а (корпус 2), 309, 312, 313а, 315 (корпус № 1)

міські телефони: (044) 206-08-89, (044) 206-08-90,

(044) 206-00-51, (044) 206-18-65, (044) 206-18-55

е-mail: org@ap.gp.gov.ua