Відділ підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство

У зв’язку зі зміною структури та штатного розпису Національної академії прокуратури України наказом Генерального прокурора України від 22 лютого 2018 року № 21ш на базі відділу відділ підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Національної академії прокуратури утворено відділ підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури

 

Начальник відділу

Столітній Антон Володимирович – кандидат юридичних наук

 

Заступник начальника відділу

Брящей Руслан Ігорович – кандидат юридичних наук

 

Старші викладачі

Дьомін Юрій Михайлович – доктор юридичних наук, професор

Рогатюк Ігор Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Соколова Яна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент

Геселев Олексій Валерійович

Нестеренко Сергій Дмитрович

 

Викладачі

Баулін Олег Вячеславович – кандидат юридичних наук, доцент

Бортун Микола Іванович – кандидат юридичних наук

Європіна Леся Юріївна

Лисенков Матвій Олександрович

Маляренко Василь Тимофійович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Мезенцева Ірина Євгенівна – кандидат юридичних наук, доцент

Наливайко Євгеній Олександрович – кандидат юридичних наук

Снігар Максим Іванович

Черняк Олександр Максимович
Шевченко Іван Степанович

 

Основні завдання

Підвищення кваліфікації прокурорів з метою удосконалення теоретичних знань і практичних навичок.

 

Спеціальна підготовка кандидатів на посаду прокурора з метою отримання знань і навичок практичної діяльності, складання процесуальних документів.

 

Підготовка та проведення наукових, навчально-практичних заходів, зокрема конференцій, симпозіумів, круглих столів, тренінгів тощо, у тому числі тих, що проводяться на базі інших навчальних закладів чи наукових установах, у взаємодії з іншими структурними підрозділами Академії, а також Генеральною прокуратурою України, правоохоронними та іншими органами.

 

Участь у науково-методичному забезпеченні діяльності органів прокуратури щодо організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.

 

Проведення наукових досліджень у галузі права з метою їх подальшого використання під час навчального процесу, а також для подальшого запровадження у практичну діяльність прокурорів.

 

Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.

 

Участь в опрацюванні положень чинних законів, інших нормативно-правових актів, а також їх проектів, наданих для підготовки пропозицій і висновків, у тому числі наукових.

 

Консультативна допомога працівникам органів прокуратури з питань, віднесених до компетенції Відділу.

 

Виїзд працівників Відділу до органів прокуратури з метою вивчення практики їх діяльності для подальшого використання у навчальному процесі та аналітичній роботі, а також проведення навчально-методичних семінарів.

 

Працівники відділу забезпечують підвищення кваліфікації прокурорів з таких навчальних дисциплін:

«Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням».

«Ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань».

«Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій».

«Криміналістичне забезпечення досудового розслідування»

«Практика Європейського суду з прав людини на досудовому розслідуванні».

 

Напрями наукових досліджень:

проблемні питання процесуального керівництва та організації досудового розслідування;

використання прокурором практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні;

проблеми правового статусу органів правопорядку, діяльність яких є об’єктом прокурорського нагляду;

особливості впровадження електронного кримінального провадження;

процесуальні повноваження прокурора при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження;

процесуальна діяльність прокурора щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дії;

процесуальна діяльність прокурора щодо відшкодування шкоди у кримінальному провадженні;

призначення та проведення судових експертиз під час досудового розслідування;

процесуальна діяльність прокурора при закінченні досудового розслідування;

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням щодо окремих категорій кримінальних правопорушень;

міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

 

Контактна інформація

Кабінет: 110, 215, 303, 305, 306, 310 (корпус № 1)

міський телефон: (044) 206-08-92

e-mail: vnagliady_05@ap.gp.gov.ua