Відділ організації наукової роботи

Відділ організації наукової роботи

Відділ організації наукової роботи управління організаційного забезпечення та планування утворений у зв’язку зі зміною структури та штатного розпису Національної академії прокуратури України наказом Генерального прокурора України від 22 лютого 2018 року № 21ш.

 

Основними завданнями відділу є:

організація перспективного та поточного планування фундаментальних і прикладних наукових досліджень, які здійснюються структурними підрозділами Академії;

здійснення контролю за виконанням працівниками Академії планових наукових, навчальних і методичних розробок;

забезпечення обліку результатів науково-дослідної та науково- методичної роботи в Академії та підготовка звітності за її результатами;

організація впровадження результатів наукових розробок у практичну діяльність органів прокуратури та навчальний процес в Академії у взаємодії зі структурними підрозділами Генеральної прокуратури України та Національної академії прокуратури України відповідно;

вивчення й аналіз передового досвіду організації та проведення наукових досліджень з розробленням пропозицій методичного і довідкового характеру щодо впровадження окремих інновацій в Академії;

проведення навчальних занять і тренінгів;

відповідно до компетенції відділу опрацювання проектів нормативно- правових актів;

організаційне забезпечення проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів наукового характеру в Академії;

сприяння міжнародному науковому співробітництву, створення умов для міжвузівської співпраці та інших взаємозв’язків у науковій сфері;

роз’яснення суб’єктам здійснення наукової діяльності порядку застосування в Академії нормативно-правових актів, що регламентують наукову діяльність;

вивчення, аналіз та узагальнення практики науково-дослідної роботи структурних підрозділів Академії, підготовка пропозицій щодо її вдосконалення, узагальнення та поширення позитивного досвіду організації та проведення наукових досліджень;

взаємодія з науково-методичною радою при Генеральній прокуратурі України з питань координації розробки методичних рекомендацій для практичної діяльності органів прокуратури;

моніторинг наукових заходів, які проводяться міжнародними та громадськими організаціями, вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами;

здійснення контролю за виконанням аспірантами та здобувачами наукового ступеня індивідуальних планів роботи над дисертаціями шляхом проведення відділами Академії щорічних атестацій і прийняття за їх результатами рішень про подальше перебування в аспірантурі;

здійснення спільно з відділом міжнародних зв’язків аналізу щодо участі у грантах, контроль та забезпечення реалізації участі в них.

 

Працівники відділу:

Лісова Неля Валеріївна – начальник відділу, кандидат юридичних наук, доцент;

Однолько Інна Валентинівна – головний науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент;

Садова Світлана Володимирівна – головний науковий співробітник;

Спаський Андрій Сергійович – головний науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент;

Столяр Таїсія Володимирівна – головний науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

Усенко Олена Володимирівна – головний науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

Хівренко Дмитро Миколайович – головний науковий співробітник.

 

Контактна інформація:

Кабінети: 311 (корпус 2), тел. 206-08-82 (внутрішній – 221);

302 (корпус 1), тел. 206-15-83 (внутрішній – 291).

е-mail: vonmr@ap.gp.gov.ua