Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ утворено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 22 лютого 2018 року № 21-ш з метою удосконалення діяльності Національної академії прокуратури України, ефективної реалізації її завдань, визначених Законом України «Про прокуратуру».

 

Начальник відділу:
Каніковська Олена Василівна

 

Заступник начальника відділу:

Беженар Оксана Адамівна

 

Головні спеціалісти:

Дубовик Наталія Володимирівна

Костовська Євгенія Григорівна

Плясун Галина Сергіївна

Ткаченко Марина Олександрівна

Цвік Людмила Володимирівна

 

Основні завдання та функції відділу:

  • забезпечення організації навчального процесу в Академії з питань спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів;
  • забезпечення організації складання навчальних планів і розкладів занять, графіку навчального процесу;
  • вдосконалення методичних підходів щодо побудови навчальних планів, структури, послідовності викладання дисциплін та їх переліку, співвідношення обов’язкових і вибіркових дисциплін, контролю якості засвоєння знань;
  • контроль за виконанням навчальних планів, програм, розкладів занять, а також використанням аудиторного фонду;
  • контроль, облік та моніторинг педагогічного навантаження викладацького складу Академії;
  • реєстрація слухачів та забезпечення організації підсумкового контролю знань слухачів, підготовки і видачі свідоцтв;
  • підготовка проектів наказів з питань організації навчального процесу, здійснення контролю за їх виконанням;
  • складання документів, що безпосередньо стосуються забезпечення навчального процесу в Академії.

 

Контактна інформація:
кабінети: 206, 210  (корпус № 2)
міські телефони: (044) 206-18-42 (факс) – начальник відділу,

(044) 206-08-27- заступник начальника,

(044) 206-00-61 (факс), (044) 206-08-49- головні спеціалісти відділу
е-mail: pidvyshchennia@ap.gp.gov.ua