Відділ науково-методичного забезпечення участі прокурорів у кримінальному провадженні

Відділ науково-методичного забезпечення участі прокурорів у кримінальному провадженні

Начальник відділу:
Гладун Олександр Зіновійович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (каб. 312а, к. 2, тел. 333).

 

Заступник начальника відділу:
Арушанян Кристина Карленівна – кандидат юридичних наук (каб. 312а, к. 2, тел. 333).

 

Головні наукові співробітники
Амелін Олександр Вячеславович (каб. 312, к. 2, тел. 246);
Єрьоменко Інна Василівна (каб. 312, к. 2, тел. 246);
Щербакова Ганна Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент (каб. 312, к. 2, тел. 246);
Чернієнко Антон Олександрович – кандидат юридичних наук (каб. 307, к. 2, тел. 316);
Яковлєв Олександр Вікторович (каб. 312, к. 2, тел. 246).

 

Провідний науковий співробітник
Пилипенко Ігор Вікторович – кандидат юридичних наук (каб. 310, к. 2, тел. 215).

 

Основними завданнями відділу є:

здійснення наукових досліджень проблем участі прокурорів у кримінальному провадженні;

науково-методичне забезпечення участі прокурорів у кримінальному провадженні, розроблення відповідних методичних рекомендацій та іншої методичної літератури;

проведення наукових і науково-практичних заходів щодо участі прокурорів у кримінальному провадженні; опрацювання актів законодавства щодо участі прокурорів у кримінальному провадженні та внесення до них зауважень і пропозицій;

підготовка пропозицій до нормативно-правових актів з питань участі прокурорів у кримінальному провадженні;

наукове та науково-методичне забезпечення проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки, підвищення кваліфікації прокурорів;

сприяння у проведенні навчальних занять для слухачів Академії.

 

Напрями наукових досліджень:

загальні питання участі прокурора у кримінальному провадженні;

організація та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань;

проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень, використання криміналістичної техніки в діяльності органів прокуратури України, криміналістичного забезпечення процесуального керівництва досудовим розслідуванням;

застосування заходів забезпечення кримінального провадження; взаємодія слідчого, прокурора, адвоката та суду у кримінальному провадженні;

підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді, участь прокурора в судовому провадженні з перегляду судових рішень;

виконання судових рішень у кримінальному провадженні, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження;