Відділ науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності поза сферою кримінальної юстиції

Відділ науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності поза сферою кримінальної юстиції

Відділ науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності поза сферою кримінальної юстиції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України утворений у зв’язку зі зміною структури та штатного розпису Національної академії прокуратури України наказом Генерального прокурора України від 22 лютого 2018 року № 21ш.

 

 

Начальник відділу

Козьяков Ігор Миколайович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України

 

Заступник начальника відділуГодуєва Ксенія Ігорівна – кандидат юридичних наук

 

Головні наукові співробітники

Брус Ірина Іванівна

Свірін Олександр Федорович – заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України, ветеран прокуратури України

Турлова Юлія Анатоліївна – кандидат юридичних наук, почесний працівник прокуратури України

Чубко Віталій Анатолійович

 

 

 

Основними завданнями відділу визначено:

– проведення наукових досліджень проблем представництва прокурором інтересів держави в суді з метою розвитку юридичної науки, удосконалення правового регулювання діяльності прокуратури та практики застосування законодавства у цій сфері;

– вивчення проблем прокурорської діяльності щодо представництва прокурором інтересів держави в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві;

– участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, підготовка наукових висновків, пропозицій до нормативно-правових актів, пов’язаних з напрямами наукових досліджень відділу тощо.

 

Основні напрями наукової діяльності відділу:

– проведення фундаментальних досліджень проблем реалізації функції представництва прокуратурою інтересів держави в суді та прикладних досліджень актуальних питань участі прокурора у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

– участь у розробленні науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення представництва прокурором інтересів держави в судах цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції.

 

Контактна інформація:

кабінети: 300, 301 (корпус № 2)

робочі телефони: (044) 206-18-21, (044) 206-08-85

е-mail: pozakriminal@ap.gp.gov.ua