Відділ науково-методичного забезпечення організації роботи в органах прокуратури

Відділ науково-методичного забезпечення організації роботи в органах прокуратури у складі Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України створено на підставі наказу № 21 ш від 22 лютого 2018 року. 

 

 

Начальник відділу
Головкін Олександр Васильович – заслужений юрист України, Почесний працівник прокуратури України, доктор юридичних наук, професор

 

Заступник начальника відділу
Стадник Валентина Петрівна – Почесний працівник прокуратури України

 

Головні наукові співробітники
Долгий Олександр Олександрович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
Сердюк Павло Павлович – доктор юридичних наук, професор
Чубко Тетяна Петрівна – кандидат юридичних наук
Хрущ Олена Василівна

 

Провідний науковий співробітник
Влад Сергій Федорович

 

Основні завдання

Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на наукове та практичне забезпечення прокурорсько-слідчої діяльності з питань організації роботи та управління в органах прокуратури.

Моніторинг, виявлення, структурування і вивчення проблем організації роботи та управління в органах прокуратури за функціональними напрямами діяльності, проведення наукових досліджень проблематики у цій сфері.

Розроблення проектів організаційно-розпорядчих актів Генеральної прокуратури України.

Моніторинг законопроектних робіт з питань організації роботи та діяльності органів прокуратури, підготовка експертних висновків на проекти законів України з цих питань.

Інформаційно-аналітична взаємодія з відділами НДІ з питань розподілу виявленої в результаті моніторингових робіт проблематики за напрямами діяльності органів прокуратури, формування планів наукової роботи, визначення пріоритетних тем для досліджень.

 

Напрями наукових досліджень

Організація роботи та управління в органах прокуратури.

Підвищення професійної компетентності прокурора.

Організаційно-правове забезпечення захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Математичні засоби дослідження кількісних проявів злочинності, використання комп’ютерного моделювання в наукових дослідженнях.

Захист прокурором прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях.

 

Контактна інформація

кабінет: № 310а корпус № 2;

Головкін Олександр Васильович – начальник відділу
Стадник Валентина Петрівна – заступник начальника відділу
Чубко Тетяна Петрівна – головний науковий співробітник

 

міський телефон: 206-00-51;
внутрішній телефон: 294

E-mail: viddil_nmz_or_u_v_op@ap.gp.gov.ua

 

кабінет: № 410 корпусу № 1

Головні наукові співробітники

Долгий Олександр Олександрович
Сердюк Павло Павлович
Хрущ Олена Василівна

Провідний науковий співробітник

Влад Сергій Федорович

 

міський телефон:  206-08-88
внутрішній телефон: 303