Відділ аспірантури та докторантури

Аспірантуру в Національній академії прокуратури України відкрито у 2007 році. У 2013 році в Академії відкрито докторантуру.

 

На цей час в аспірантурі Національної академії прокуратури України за замовленням Генеральної прокуратури України навчаються 13 аспірантів на заочній формі навчання. Здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук є 30 працівників системи органів прокуратури. В докторантурі Національної академії прокуратури України перебувають 2 докторанти.

 

Начальник відділу
Спаський Андрій Сергійович

 

Наукові співробітники
Усенко Олена Володимирівна
Садова Світлана Володимирівна
Хівренко Дмитро Миколайович

 

DSC_8197

 

Основні завдання

Організація підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів з метою забезпечення Академії висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами, а також підвищення кваліфікаційного рівня працівників органів прокуратури.

 

Працівники відділу організовують забезпечення навчання за наступними науковими спеціальностями:

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

 

Контактна інформація:

кабінети: 101, 104 (корпус №1)
міські телефони: (044) 206-18-50, (044) 206-15-83
е-mail: aspirantura@ap.gp.gov.ua