ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ

Відповідно до наказу Генерального прокурора України від 22 лютого 2018 року № 21ш щодо затвердження структури і штатного розпису Національної академії прокуратури України створено Інститут підвищення кваліфікації прокурорів (ІПКП), до складу якого входять п’ять відділів:

–підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство;

–підготовки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення;

– підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальному провадженні;

– підвищення кваліфікації військових прокурорів;

– підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури.

 

ІПКП здійснює підвищення кваліфікації працівників прокуратури на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України за денною і дистанційною формами навчання, керівництво навчально-методичною роботою відділів, безпосередньо підпорядкованих ІПКП, а також координує дії інших відділів Академії щодо забезпечення навчального процесу ІПКП, виконує доручення ректора Академії з організації та проведення підвищення кваліфікації.

 

У своїй діяльності ІПКП керується Конституцією України, Законом України „Про прокуратуру”, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Академії та Положенням про ІПКП.

 

Діяльність ІПКП здійснюється відповідно до завдань Академії, пропозицій структурних підрозділів Генеральної прокуратури, регіональних, місцевих прокуратур щодо діяльності органів прокуратури, з урахуванням заходів, передбачених планом роботи Академії.

 

Директор Інституту підвищення кваліфікації прокурорів
Неділько Валентин Григорович

 

Головний спеціаліст
Тишкевич Лариса Вікторівна

 

Контактна інформація:
Кабінет: 112 (корпус № 1)
Телефон: (044) 206-00-51