Структурні підрозділи

Структурні підрозділи

Сторінка оновлюється…
Завітайте пізніше.

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Відділ підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури

 

Відділ кримінально-правових дисциплін

 

Відділ підготовки прокурорів з представництва інтересів держави в судах

 

Відділ упровадження практики Європейського суду з прав людини в прокурорську діяльність

 

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ

 

Відділ підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство

 

Відділ підготовки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення в суді

 

Відділ підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях

 

Відділ підвищення кваліфікації військових прокурорів

 

Відділ підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

 

Відділ науково-методичного забезпечення участі прокурорів у кримінальному провадженні

 

Відділ науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності поза сферою кримінальної юстиції

 

Відділ науково-методичного забезпечення організації роботи в органах прокуратури

 

 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

 

Відділ забезпечення діяльності ректорату

 

Навчально-методичний відділ

 

Відділ організації наукової роботи

 

Відділ юридичного забезпечення та організації закупівель

 

 

Відділ з питань забезпечення особистої безпеки прокурора

 

Відділ мовної підготовки

 

Відділ кадрової роботи

 

Відділ режимно-секретного та документального забезпечення

 

Відділ юридичної літератури та електронних інформаційних ресурсів

 

Редакційний відділ

 

Поліграфічно-видавничий відділ

 

Відділ міжнародних зв’язків

 

Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності

 

Відділ інформатизації та телекомунікацій

 

Відділ матеріально-технічного забезпечення та побутового обслуговування

 

Відділ побутового обслуговування та експлуатації гуртожитку

Відділ аспірантури та докторантури