НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

Відповідно до наказу Генерального прокурора України від 14 січня 2019 року № 3ш щодо затвердження структури і штатного розпису Національної академії прокуратури України створено Науково-дослідний інститут (НДІ), до складу якого входять три відділи:

 

 • дослідження проблем функціональної діяльності органів прокуратури;
 • розробки та впровадження інноваційних методик організації роботи та управління в органах прокуратури;
 • дослідження прокурорської діяльності у сфері міжнародного права та впровадження практики Європейського суду з прав людини.

НДІ реалізує наукові програми та плани наукової роботи Академії, виконує замовлення Генеральної прокуратури України щодо здійснення науково-дослідних робіт, доручення ректора Академії з організації наукової роботи та проведення наукових заходів.

 

У своїй діяльності НДІ керується Конституцією України, законами України „Про прокуратуру”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Академії, Положенням про організацію наукової діяльності в Академії та іншими нормативно-правовими і локальними актами.

 

Наукова діяльність НДІ здійснюється відповідно до завдань Академії, пропозицій структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних, місцевих прокуратур щодо діяльності органів прокуратури, з урахуванням результатів аналізу стану законності та правопорядку, заходів, передбачених планом наукової роботи Академії.

 

 

директор Науково-дослідного інституту

Попов Георгій Володимирович – доктор юридичних наук

 

контактна інформація:

кабінет 207 корпус 1

номер телефону +38 (044) 206 08 77 (внутрішній 205)

 

провідний науковий співробітник

Маляренко Василь Тимофійович — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

 

провідні спеціалісти
Арманова Тетяна Сергіївна
Малента Володимир Степанович – кандидат юридичних наук

 

контактна інформація:
кабінет 207 корпус 1
номер телефону +38 (044) 206 00 76 (внутрішній 247)

 

 

Наукові публікації:

 1. Попов Г.В. Захист прокурором прав і свобод дітей: моногр. / Г.В. Попов. – К.: Видавничій дім АРТЕК, 2016. – 384 с.
 2. Попов Г.В. Вплив практики Європейського суду з прав людини на діяльність органів прокуратури України щодо захисту прав дітей / Г. Попов // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 3 (41). – С. 11–17.
 3. Попов Г.В. Додержання прав неповнолітніх при застосуванні до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / Г.В. Попов // Право і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 268–273.
 4. Попов Г.В. Захист прокурором прав і свобод дітей: ретроспективний аспект / Г.В. Попов // Право і суспільство. – 2015. – № 3. – Ч. 3. – С. 37–43.
 5. Попов Г.В. Захист дітей від жорстокого поводження в сім’ї у контексті прокурорської діяльності / Г.В. Попов // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 125–131.
 6. Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: організаційно-правові та криміналістичні основи: наук.-практ. посіб. / кол. авт. – [2-ге вид., переробл.]. – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – 796 с.
 7. Попов Г.В. Поняття розумності строків у кримінальному процесуальному законодавстві України / Г. Попов // Вісник прокуратури. – 2016. – № 4. – С. 33–40.
 8. Попов Г.В. Сучасні підходи до підготовки правників у сфері прав людини / Г. Попов // Вісник прокуратури. – 2016. – № 6. – С. 13–16.
 9. Попов Г.В. Захист прокурором прав дітей, які потрапили в конфлікт із законом / Г. Попов // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – Вип. 6. – Т. 3. – С. 127–129.
 10. Попов Г.В. Яким буде Вищий антикорупційний суд? / Г. Попов, О. Гладун // Юридичний вісник України. – 2018. – 6–12 квітня. – № 14. – С. 6–7.