Ректорат

Ректорат

Відповідно до Статуту Національної академії прокуратури України з метою вирішення основних питань діяльності Академії ректор створює колегіальні та робочі дорадчі органи.

 

Постійно діючим робочим дорадчим органом Академії є ректорат.

 

Ректорат утворюється для оперативного вирішення поточних організаційних питань навчальної, методичної, наукової, фінансово-господарської та іншої діяльності Академії, які потребують колегіального опрацювання управлінських рішень.

 

Компетенцію та повноваження ректорату визначено в Статуті Національної академії прокуратури України, Регламенті та Положенні про ректорат.

 

Персональний склад ректорату затверджується наказом ректора Академії.

 

До складу ректорату Академії входять за посадою: ректор, перший проректор, проректори, начальник відділу забезпечення діяльності ректорату, начальник відділу роботи з кадрами та начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер. Ректор має право ввести до складу ректорату інших керівників структурних підрозділів.

 

Основною формою роботи ректорату є його засідання (наради).

 

На засідання ректорату за потреби ректор Академії може запрошувати інших працівників, яких стосуються питання, що виносяться на обговорення.