Ректорат

Відповідно до Статуту Національної академії прокуратури України з метою вирішення основних питань діяльності Академії ректор створює колегіальні та робочі органи. Постійно діючим робочим органом Академії є ректорат.

 

 

Ректорат утворюється для оперативного вирішення поточних організаційних питань навчальної, методичної, наукової, фінансово-господарської та іншої діяльності Академії, які потребують колегіального опрацювання управлінських рішень. Компетенцію та повноваження ректорату визначено в Статуті Національної академії прокуратури України, Регламенті та Положенні про ректорат. Персональний склад ректорату затверджується наказом ректора Академії.

 

До складу ректорату входять за посадами: ректор Академії, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, проректор, директори інститутів, радник ректора, начальники управлінь організаційно-аналітичного забезпечення та контролю, планування, бухгалтерського обліку та звітності, господарської діяльності, начальники відділів кадрової та мобілізаційної роботи, документального забезпечення, інформатизації та телекомунікацій, редакційного, поліграфічно-видавничого, юридичної літератури та електронних інформаційних ресурсів і організації та координації навчально-методичної роботи, прес-секретар Академії.

 

Основною формою роботи ректорату є його засідання (наради).

 

На засідання ректорату за потреби ректор Академії може запрошувати інших працівників, яких стосуються питання, що виносяться на обговорення.