Бібліотека

Бібліотека

Відділ юридичної літератури та електронних інформаційних ресурсів, утворений на базі бібліотеки Національної академії прокуратури України у лютому 2016 року внаслідок реорганізації.

 

Основними завданнями відділу є забезпечення інформацією слухачів, аспірантів, науково-педагогічних працівників та співробітників, систематизація та аналіз матеріалів. За своїм цільовим призначенням, спеціалізацією, обсягом фондів, складом користувачів та іншими ознаками відділ (бібліотека) Академії є спеціалізованою бібліотекою загального користування.

 

З перших кроків створення відділу Академії активно формується її книжковий фонд, який на сьогодні містить літературу з усіх напрямів  юридичної науки (теорії і практики) й інших сфер сучасного державного будівництва України. Він нараховує  понад 26 тисяч примірників видань з різних галузей права, історії, філософії, соціології. Велику цінність у інформаційному забезпеченні мають періодичні видання, яких до бібліотеки надходить 87 найменувань, з них 22 – фахових.

 

Створені необхідні умови для самостійної підготовки до семінарських і практичних занять, іспитів. Інформаційними ресурсами бібліотеки користується  понад 1000 читачів. До їх послуг читальний зал, абонемент.    Значно зросла кількість видань електронної бібліотеки, фонд якої становить 1746 примірників книг, навчальних посібників, підручників, методичних посібників та рекомендацій.

 

Налагоджено ділові зв’язки з багатьма видавництвами України та Росії, бібліотека співпрацює з бібліотеками ВНЗ міст Києва, Харкова, Львова, Луганська, Запоріжжя, Дніпропетровська тощо.

 

Запроваджено автоматизовану систему користування бібліотечним фондом, яка включає: комп’ютеризацію бібліотечних процесів з комплектування і обліку фонду. Створено та функціонує електронний каталог інформаційних видань.

 

Gallery with ID 4 doesn't exist.