Інформація

Інформація

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ ТА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Організація підвищення кваліфікації прокурорів У Національній академії прокуратури України  здійснюється відповідно до Закону України „Про прокуратуру”, наказів Генерального прокурора України та Положення про єдину систему підвищення кваліфікації прокурорів.

 

Навчання прокурорів у Національній академії прокуратури України проводиться стаціонарно та дистанційно не рідше одного разу на п’ять років.

 

Підвищення кваліфікації прокурорів здійснюється за принципами:

– обов’язковості;

– безперервності;

– зв’язку теорії з практикою;

– системності та послідовності;

– диференціації;

– ступеневості.

 

Навчальний процес ґрунтується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, послідовності, актуальності, інноваційності, безперервності та незалежності від втручання будь-яких політичних партій, рухів, інших громадських і релігійних організацій. Навчання проводиться державною мовою.

 

Навчальний процес організовується з урахуванням можливостей сучасних освітніх технологій та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань і професійної мобільності.

 

Формування контингенту слухачів і навчального плану при організації навчання прокурорів відбувається із застосуванням підходів індивідуалізації та диференціації.

 

Дистанційна форма навчання застосовується для підвищення кваліфікації прокурорів місцевих прокуратур.

 

Слухачі, які навчаються за дистанційною формою, одержують навчальні матеріали на офіційному веб-сайті Національної академії прокуратури України, електронною поштою, беруть участь у відеоконференціях і консультаціях з працівниками Національної академії прокуратури України.

 

Термін навчання в Національній академії прокуратури України встановлюється з урахуванням категорії слухачів.

 

Навчальні та тематичні плани складаються у Національній академії прокуратури України за пропозиціями самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур. Під час складання планів враховуються практичні потреби діяльності прокурорів, досягнення сучасної юридичної науки і позитивний досвід.

 

Участь в організації та проведенні навчального процесу беруть заступники Генерального прокурора України, керівники самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, керівники, заступники керівників регіональних і місцевих прокуратур, які вносять пропозиції щодо формування планів навчання прокурорів, виступають перед слухачами з лекціями, проводять семінари, тренінги, круглі столи тощо.

 

За останні п’ять років діяльності Національної академії прокуратури України підвищили свою кваліфікацію 8776 прокурорів (з них 3455 – за дистанційною формою навчання).

 

У період з березня по травень 2016 року в Національній академії прокуратури України для керівників, перших заступників, заступників керівників місцевих прокуратур проведено шестиденні навчальні тренінги у межах двотижневого підвищення кваліфікації, які проходили за підтримки проектів Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» та Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні, а також Посольства Сполучених Штатів Америки.

 

Підвищення кваліфікації відповідно до програми навчального тренінгу здійснювалося, зокрема, за такими темами: «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у світлі стандартів Ради Європи», «Підтримання державного обвинувачення в суді. Угоди у кримінальному провадженні», «Менеджмент та інструменти прийняття управлінських рішень», «Управління персоналом, розвиток особистісних якостей», «Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокуратури», «Ефективна комунікація в роботі прокуратури для підвищення довіри до кримінального правосуддя», «Професійна етика прокурора, Протидія корупції серед прокурорів».

 

Із січня 2017 року в Національній академії прокуратури України проходить навчання осіб, які успішно пройшли тестування на зайняття посад у місцевих прокуратурах, що  є складовою стажування осіб, які успішно пройшли тестування на зайняття посад у місцевих прокуратурах.

 

Головним завданням навчання є підготовка осіб до самостійної роботи на посаді прокурора місцевої прокуратури. З цією метою будуть проведені заняття з усіх напрямів прокурорської діяльності. На практичних та тренінгових заняттях розглядатимуться всі аспекти процесуального  керівництва досудовим розслідуванням; підтримання прокурором публічного обвинувачення; процесуального керівництва прокурором проведення негласних слідчих (розшукових) дій; прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді.

 

Також значна увага буде зосереджена на питаннях організації роботи і управління в органах прокуратури України, професійній етиці, психології прокурорської діяльності.

 

Під час навчання стажисти зможуть оволодіти навиками складання процесуальних документів, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

До проведення занять залучатимуться досвідчені прокурорські працівники, судді, представники громадських організацій.

 

Питання впровадження практики Європейського суду з прав людини в прокурорську діяльність будуть розглянуті під час тренінгу, до проведення якого залучені експерти Ради Європи, Консультативної місії Європейського Союзу та ООН.

 

До розгляду особливостей процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинів залучається керівник проектів Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем “ЄМА”.

 

Представники Громадської організації „Ла Страда – Україна”, візьмуть участь у заняттях щодо протидії гендерно-мотивованому насильству.

 

У зв’язку з оновленням законодавства про державну службу та реформуванням органів прокуратури України, з метою підвищення рівня професійної компетентності запроваджено проведення підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури. З червня  2016 року в Національній академії прокуратури України пройшли навчання 332 державних службовці.