Інформація

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ ТА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

 

 

Організація підвищення кваліфікації прокурорів у Національній академії прокуратури України  здійснюється відповідно до Закону України „Про прокуратуру”, наказів Генерального прокурора України, Положення про єдину систему підвищення кваліфікації прокурорів та Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури.

 

Навчання прокурорів у Національній академії прокуратури України проводиться стаціонарно та дистанційно не рідше одного разу на три роки.

 

Підвищення кваліфікації прокурорів здійснюється за принципами:

– обов’язковості;

– безперервності;

– зв’язку теорії з практикою;

– системності та послідовності;

– диференціації;

– ступеневості.

 

Навчальний процес ґрунтується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, послідовності, актуальності, інноваційності, безперервності та незалежності від втручання будь-яких політичних партій, рухів, інших громадських і релігійних організацій. Навчання проводиться державною мовою.

 

Навчальний процес організовується з урахуванням можливостей сучасних освітніх технологій та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань і професійної мобільності.

 

 

 

Формування контингенту слухачів і навчального плану при організації навчання прокурорів відбувається із застосуванням підходів індивідуалізації та диференціації.

Дистанційна форма навчання застосовується для підвищення кваліфікації прокурорів місцевих прокуратур.

 

Слухачі, які навчаються за дистанційною формою, одержують навчальні матеріали на офіційному веб-сайті Національної академії прокуратури України, електронною поштою, беруть участь у відеоконференціях і консультаціях з працівниками Національної академії прокуратури України.

 

Термін навчання в Національній академії прокуратури України встановлюється з урахуванням категорії слухачів.

 

Навчальні та тематичні плани складаються у Національній академії прокуратури України за пропозиціями самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур. Під час складання планів враховуються практичні потреби діяльності прокурорів, досягнення сучасної юридичної науки і позитивний досвід.

 

Участь в організації та проведенні навчального процесу беруть заступники Генерального прокурора України, керівники самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, члени Ради прокурорів, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, керівники, заступники керівників регіональних і місцевих прокуратур, які вносять пропозиції щодо формування планів навчання прокурорів, виступають перед слухачами з лекціями, проводять семінари, тренінги, круглі столи тощо.

 

За останні п’ять років діяльності Національної академії прокуратури України підвищили свою кваліфікацію 8776 прокурорів (з них 3455 – за дистанційною формою навчання).

 

 

 

У період з січня по травень 2018 року в Національній академії прокуратури України для керівників, заступників керівників прокуратур регіонального рівня та місцевих прокуратур проведено круглі столи та лекції-дискусії, у межах двотижневого підвищення кваліфікації, які проходили за участю представників Генеральної прокуратури України, Національної поліції України Міністерства екології та природних ресурсів, Державної аудиторської служби, Фонду державного майна Антимонопольного комітету України, суддів місцевих та районних судів, адвокатів, керівництва відділу військових експертиз Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, представників місії Червоного Хреста в Україні, ГО «Ла Страда в Україні», Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, ГО “Фундація DEJURE” та інші.

 

Під час навчання в Інституті підвищення кваліфікації прокурорів у квітні 2018 року слухачі Академії взяли активну участь у правовому практикумі, що проводився юридичним журналом «Право України» спільно з Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду за участю голови та суддів Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді.

 

Ключовими темами практикуму були: «Особливості здійснення правосуддя Верховним Судом за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України» (доповідач – Михайло Смокович, Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, д.ю.н., заслужений юрист України); «Рішення Великої Палати Верховного Суду в адміністративних справах» (доповідач – Олександр Прокопенко, суддя Великої Палати Верховного Суду); «Новели Апеляційного провадження» (доповідач – Ірина Желтобрюх, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду); «Типові та зразкові адміністративні справи за Кодексом адміністративного судочинства України» (доповідач – Володимир Бевзенко, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, д.ю.н., заслужений юрист України). Окрім того, під час практикуму відбулася презентація порталу аналітики судової практики Ratio Decidendi, використання якого, зокрема працівниками органів прокуратури, дозволить на якісно новому рівні здійснювати підготовку процесуальних документів. Слухачі Академії мали змогу поставити запитання щодо актуальних проблем застосування нової редакції Кодексу адміністративного судочинства  доповідачам та отримати ґрунтовні відповіді.

 

У зв’язку з оновленням законодавства про державну службу та реформуванням органів прокуратури України, з метою підвищення рівня професійної компетентності успішно проводиться підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури. З червня  2016 року в Національній академії прокуратури України пройшли навчання 332 державних службовці.