Міжнародні комунікативні заходи

Національна академія прокуратури України активно працює в напрямі розширення і розвитку міжнародних зв’язків. Представники Національної академії прокуратури України беруть участь в організації та проведенні міжнародних семінарів, науково-практичних конференцій та інших наукових заходів за участю міжнародних партнерів. Важливу роль в обміні досвідом з іноземними партнерами відіграє участь співробітників Національної академії прокуратури України в міжнародних заходах. Здобутий у результаті міжнародного співробітництва досвід ретельно аналізується з метою впровадження позитивних напрацювань у навчальний процес та наукову діяльність Академії, використовується в наукових працях, методичних рекомендаціях, а також при підготовці підручників, навчальних посібників, розробці курсів лекцій, планів навчальних занять тощо.