Міжнародне співробітництво


Міжнародні міжвідомчі договори,
укладені з іноземними вищими навчальними
закладами та громадськими організаціями

Назва договору Дата укладання
1
22.10.2008
2
29.04.2015
3
03.06.2016
4
06.10.2016
5
01.11.2016
6
16.03.2017
7
18.08.2017
8
09.10.2017
9
18.10.2017
10
15.12.2017
11
11.12.2018
12
16.05.2019
13
28.05.2019

 

Програми та Проекти міжнародного співробітництва

ПРОЕКТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ «ПІДТРИМКА РЕФОРМ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ» (розпочав свою роботу наприкінці 2013 року)
Концепція Проекту
Головна мета Проекту: Проект "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" має своєю метою наближення української системи юстиції до найкращих стандартів Європейського Союзу. Одним із ключових напрямів проекту є сприяння реформуванню законодавства, що регулює діяльність системи судових та правоохоронних органів в Україні.
Цілями цього Проекту технічної допомоги є, у співпраці з українськими зацікавленими сторонами в секторі правосуддя і за технічної координації Міністерства юстиції України, надання підтримки у розробці стратегій реформування сектора юстиції, визначення та розробка планів з їх реалізації, заснування Координаційного Комітету з реформування, до складу якого входитимуть представники українських органів самоврядування в секторі правосуддя, та який займатиметься керуванням і розробленням стратегій реформування сфери юстиції та спостереженням за їх виконанням і координацією.
Для досягнення зазначених цілей експертна група Європейського Союзу надасть довгострокову та короткострокову технічну допомогу визначення пріоритетів в рамках поточних реформ та запропонує подальшу допомогу в імплементації розроблених стратегій.

 

Структура:
Для того, щоб зробити процес розробки стратегій реформування сектора юстиції та їх реалізації більш ефективним, Проект був поділений на 6 основних правових компонентів, які відповідають політичним та інституційним вимогам щодо реформ в Україні:
Компонент 1: Підтримка розробки широкомасштабної стратегії реформування сфери юстиції
Компонент 2: Реформа міліції та органів слідства
Компонент 3: Підтримка реформи прокуратури
Компонент 4: Підтримка права на захист та доступ до правосуддя
Компонент 5: Незалежність судової системи
Компонент 6: Попередження та боротьба з корупцією

 


 

НІМЕЦЬКИЙ ФОНД МІЖНАРОДНОГО ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 

Німецький Фонд міжнародного правового співробітництва (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V.) був заснований у травні 1992 року за ініціативою колишнього Федерального Міністра юстиції Німеччини Др. Клауса Клінкеля.
Це публічно-правова установа. Членами Фонду є представники відповідних професійних державних установ у галузі права, а також провідні особистості суспільного сектору та приватної правової практики.
Федеральний уряд уповноважив Фонд на забезпечення співробітництва в рамках правових реформ в країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), а також в Нових Незалежних Державах (ННД) колишнього Радянського Союзу в рамках програми TRANSFORM.

 

Завдання Фонду в рамках програми TRANSFORM
В рамках програми TRANSFORM Фонд здійснював низку проектів у галузі правової реформи в країнах СНД (Білорусії, Росії та Україні), країнах Балтії (Естонії, Латвії, Литві), а також у Болгарії, Польщі, Словаччині, Чехії та Угорщині.
До завдань Фонду належить забезпечення фахового обміну досвідом під час розробки законопроектів в країнах Центральної і Східної Європи та ННД. З цією метою Фонд:
• надає професійні письмові висновки експертів у галузі права до проектів законів та концепцій, розроблених партнерами Проекту або за їх дорученням;
• здійснює підтримку при розробці законопроектів або їх окремих частин шляхом проведення семінарів та фахових бесід за участю експертів;
• на прохання партнерів Проекту надає в розпорядження проекти законів, переклади законів іноземних країн та інші матеріали в галузі права, а також відповідні законодавчі акти Європейської Комісії.

 


 

ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ ДЕПАРТАМЕНТУ ЮСТИЦІЇ США ЗА СПРИЯННЯ ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ

 

Офіс з питань міжнародного розвитку, співробітництва та підготовки прокурорів (OPDAT)
Починаючи з 2005 року OPDAT співпрацює з урядом України у сфері реформ та розвитку української системи кримінальної юстиції, зокрема у сфері протидії організованій злочинності, фінансовим злочинам, торгівлі людьми та корупції з дотримання міжнародних та європейських стандартів.

 

Напрямки діяльності OPDAT:
- співробітництво з Генеральною прокуратурою України та Національною академією прокуратури України у сфері міжнародної правової допомоги, тренінгів, спеціальних слідчих методик, зокрема щодо відмивання доходів, одержаних злочинних шляхом, та протидії торгівлі людьми;- щодо законодавства у сфері реформування системи кримінальної юстиції, зокрема OPDAT надано уряду України сприяння у підготовці проекту нового Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, забезпечено відповідні тренінги для суддів, адвокатів і прокурорів;
- щодо протидії корупції, зокрема шляхом надання сприяння Міністерству юстиції України у підготовці проектів нового антикорупційного законодавства; - щодо Закону України “Про прокуратуру”, зокрема надання сприяння уряду України в імплементації нового закону від 14.10.2014.

 


 

«ПОДАЛЬША ПІДТРИМКА РЕФОРМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ»
Проект впроваджується Радою Європи та фінансується урядом Данії

 

Проект є частиною тривалої роботи Ради Європи, спрямованої на підтримку виконання Україною своїх зобов’язань як країни-учасниці Організації.
Після успішної співпраці у процесі прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України та нового Закону України «Про прокуратуру» відповідно до європейських стандартів, яка здійснювалася шляхом реалізації Проекту «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», Рада Європи надалі продовжуватиме підтримувати впровадження реформ у рамках нового Проекту.

 

Мета Проекту
Органи прокуратури та система безоплатної правової допомоги в Україні використовують підвищений інституційний та професійний потенціал для впровадження реформи кримінальної юстиції, забезпечуючи повну відповідність стандартам Ради Європи.
Досягнення мети Проекту сприятиме подальшому демократичному розвитку України шляхом розбудови системи кримінальної юстиції, для якої характерні такі ознаки:

  • справедливість, дієвість, забезпечення поваги до прав людини та основоположних свобод;
  • ефективність у боротьбі зі злочинністю;
  • недопущення корупції та відповідальність на інституційному й особистому рівнях;
  • довіра громадськості.

 

Очікувані результати:

  • реформу прокуратури в Україні здійснюють відповідно до європейських стандартів та передового досвіду;
  • покращено спроможність системи безоплатної правової допомоги надавати доступну та якісну правову допомогу;
  • активне залучення громадськості до процесу реалізації реформ і зростання довіри до організацій, які є основними бенефіціарами Проекту.

 

Партнери Проекту

Основні бенефіціари: Генеральна прокуратура України, включно з органами прокурорського самоврядування та органами, що забезпечують діяльність прокуратури; Координаційний центр із надання правової допомоги та центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Додаткові партнери: інші ключові організації системи кримінальної юстиції України та громадські організації.

Тривалість і бюджет проекту: 1 вересня 2015 року – 28 лютого 2019 року (42 місяці) з бюджетом на суму 2,9 мільйона євро.

 

Підхід до реалізації Проекту та діяльність
Підхід до реалізації Проекту ґрунтується на методах діяльності Ради Європи, що включає три основні елементи: визначення стандартів, моніторинг та технічне співробітництво.
Діяльність у межах Проекту охоплює широкий спектр заходів, включаючи експертні консультації; оцінку та рекомендації; заходи, спрямовані на підвищення інституційного та функціонального потенціалу основних бенефіціарів; навчальні заходи та заходи з підвищення кваліфікації основних цільових груп; обговорення у форматі круглих столів; конференції та публічні дебати.

 

ВІДОМОСТІ
про отриману міжнародну технічну допомогу в рамках проекту
«Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні»
Матеріальні цінності Одиниця
виміру
Кількість
Сервер віртуалізації Supermicro SYS-1028R- C1R 19” 1U, 2xPSU, Intel C612, 2xLGA2011-3 шт 1
Сховище файлове Supermicro SYS-6028R-C1R 19” 2U, 2xPSU, Intel C612, 2xLGA2011-3 шт 1
Програмне забезпечення VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts шт 1