Прайс-лист

Перелік та вартість видань, що пропонуються для реалізації

№ з/п Назва видання Ціна,
грн/прим.
1
Кодекс адміністративного судочинства України 59
2
Кодекс України про адміністративні правопорушення 110
3
Кримінальний кодекс України 80
4
Кримінальний процесуальний кодекс України 120
5
Кримінально-виконавчий кодекс України 50
6
Цивільний процесуальний кодекс України 90
7
Господарський процесуальний кодекс України 78
8
Довідкове видання «Довідник керівника місцевої прокуратури» 97
9
Навчальний посібник «Організація роботи в органах прокуратури України» 112
10
Довідкове видання «Рекомендації для вивчення порядку розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України» 20
11
Судова практика «Збірник матеріалів судової практики (цивільне, адміністративне, господарське судочинство) у сфері виконання судових рішень за участю прокурора» 100
12
Збірник матеріалів практики «Організація початкового етапу досудового розслідування кримінальних правопорушень» 36
13
Навчальний посібник «Діяльність прокурора в особливий період» 127
14
Навчальний посібник «Active reading in use for prosecutors. Mock trials. Практикум з інтенсивного читання для прокурорів. Інсценовані судові засідання» 38
15
Монографія «Психологічні основи формування комунікативної компетентності прокурора» 45
16
Монографія «Підвищення професійної компетенності прокурора» 70
17
Монографія «Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства» 58
18
Науково-практичний посібник «Повноваження прокурорів при зверненні до суду з позовами та заявами» 60
19
Підручник «Підтримання прокурором публічного обвинувачення» 325
20
Підручник «Представництво прокурором інтересів держави в суді» 90
21
Посібник «Статус державного службовця органів прокуратури в Україні» 90
22
Науково-практичний посібник «Актуальні питання призначення та проведення експертиз» 95
23
Практичний посібник «Апеляційні скарги прокурора на виправдувальні вироки» 52
24
Навчально-практичний посібник «Доказування у кримінальному провадженні» 180
25
Навчально-наочний посібник «Кримінальне провадження на підставі угод» 70
26
Науково-практичний посібник «Кримінальне провадження щодо неповнолітніх» 62
27
Науково-практичний посібник «Настільна книга військового прокурора» 257
28
Навчально-наочний посібник «Негласні слідчі (розшукові) дії» 42
29
Науково-практичний посібник «Пробація в Україні» 50
30
Навчальний посібник «Проблеми кримінально-правової кваліфікації» 215
31
Науково-практичний посібник «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням незаконних порубок лісу» 65
32
Науково-практичний посібник «Процесуальне керівництво негласними слідчими (розшуковими) діями» 84
33
Науково-практичний посібник «Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні», том 2 165
34
Науково-практичний посібник «Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні», том 1 205
35
Науково-практичний посібник «Спеціальне кримінальне провадження в Україні» 86
36
Науково-практичний посібник «Судовий допит»2-ге видання 80
37
Практичний посібник «Судовий розгляд справ про правопорушення, пов’язані з корупцією» 108
38
Довідкове видання «Словник-мінімум німецької прокурорської лексики» 20
39
Довідкове видання «Словник-мінімум англійської прокурорської лексики» 57
40
Посібник для вивчення лексики англійської мови «Англійська мова» 85
41
Посібник «Німецька мова в діалогах (з граматичним коментарем). Базовий рівень» 76
42
Навчальне видання «Збірник тестів з англійської юридичної лексики» 30
43
Науково-практичний посібник «Клопотання прокурора у кримінальному проваджені» 108
44
Посібник «Англійська мова в діалогах (з граматичним коментарем)» 85
45
Довідкове видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини», м'яка обкладинка 460
46
Науково-практичний посібник «Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням: організаційно-правові та криміналістичні основи» 382
47
Довідкове видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Том 1: Досудове розслідування» (м’яка обкладинка) 500
48
Довідкове видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Том 2: Судове провадження. Виконання судових рішень. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» (м’яка обкладинка) 400
49
Науково-практичний посібник «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» 70
50
Навчальний посібник «Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян» 70
51
Навчальний посібник «Правові засоби протидії корупції» 190
52
Науково-практичний посібник «Застосування психологічних знань у діяльності прокурора» 80
53
Науково-практичний посібник «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї» 113
54
Практикум «Arbeitsblätter für die deutsche Sprache (Роздаткові матеріали з німецької мови)» 58
55
Науково-практичний посібник «Провокація вчинення злочину: практика Європейського суду з прав людини та національних судів» 50
56
Науково-практичний посібник «Основи міжнародного гуманітарного права для прокурора (з довідковими матеріалами)» 85
57
Практичний посібник «Handouts for Prosecutors (лексико-граматичні вправи)» 86
58
Практичний посібник «Warming up activities from A to Z» 100
59
Збірник задач до практичних занять із кандидатами на посаду прокурора з навчальної дисципліни «Кримінально-правова кваліфікація» 46
60
Науково-практичний посібник «Діяльність прокурора щодо запобігання та протидії домашньому насильству» 43
61
Пам’ятка щодо забезпечення функціонування української мови як державної в органах прокуратури 17
62
Тимчасова інструкція з діловодства в органах прокуратури України 60
63
Довідкове видання «Право на ефективний засіб юридичного захисту у кримінальному провадженні: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України» 115
64
Науково-практичний коментар Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів 73
65
Навчально-практичний посібник «Актуальні питання оскарження судових рішень у кримінальному провадженні в апеляційному та касаційному порядку» 95

Замовити вказані видання можна за телефоном: +380502255784

Реалізація книжкової продукції здійснюється у приміщені Національної академії прокуратури України, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 81-Б, І корпус, 1 поверх, з 12:00 до 13:00 та з 13:30 до 14:30, або у інший час в каб. 116, ІІ копрус, І поверх.