Доступ до публічної інформації

Частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:
 • знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збирають, як і з якою метою їх використовують, передають чи поширюють, крім випадків, встановлених законом;
 • доступу до інформації про неї, яку збирають та зберігають;
 • вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
 • на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
 • на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі. Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.
Відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Розгляд запитів на публічну інформацію, їх опрацювання, систематизація та аналіз, а також підготовку відповідей на такі запити забезпечує посадова особа, відповідальна за забезпечення доступу до публічної інформації (Біднова Оксана Олександрівна – начальник відділу документального забезпечення Національної академії прокуратури України, кабінет 212 Національної академії прокуратури України).

Прийом запитувачів інформації проводить посадова особа, відповідальна за забезпечення доступу до публічної інформації – начальник відділу документального забезпечення Національної академії прокуратури України Біднова Оксана Олександрівна у кабінеті 212 (корпус 1) в робочий час:


понеділок – четвер з 9.00 год. до 18.00 год.;


п’ятниця – з 9.00 год. до 16.45 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.).

Відповідно до вимог частини 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію має містити:
 • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію розроблено відповідні форми запитів, зразки яких розміщені у рубриці «Інформаційно-довідкові матеріали» на офіційному Веб-порталі Національної академії прокуратури України, і які можна отримати у відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації.
У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту відповідальною особою з питань забезпечення доступу до публічної інформації, яка обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон та надає копію запиту особі, яка його подала.
Відповідно до вимог частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
 • 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 • 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 • Запити на інформацію до Національної академії прокуратури України можуть надсилатися:

  поштою на адресу: вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 81-б, м. Київ, 04050;

  телефоном/факсом за номерами: +38(044) 206-18-46; +38(044) 206-00-52;

  електронною поштою на адресу: public.napu@ap.gp.gov.ua.

  Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
  Відповідно до вимог статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
  Запитувач має право оскаржити:
  • 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
  • 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
  • 3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
  • 4) надання недостовірної або неповної інформації;
  • 5) несвоєчасне надання інформації;
  • 6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
  • 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.