Категорія: Видання

Підготовлено матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід»


Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 712 с.   ISBN 978-617-7500-81-9   У збірнику вміщено тези учасників І Міжнародної науково-практичної конференції «Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід», співорганізатори якої – Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України,

Підготовлено четвертий у поточному році випуск журналу „Вісник прокуратури”


У номері надано офіційну інформацію про зустрічі Генерального прокурора України з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні та представниками Українсько-Арабської ділової ради, візит делегації Генеральної прокуратури України до Королівства Іспанія. Висвітлено питання співпраці органів прокуратури з міжнародними організаціями й установами, а саме: імплементації у Прокуратурі Харківської області спільного з Консультативною місією ЄС проекту

Підготовлено матеріали міжнародного круглого столу „Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку”


Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали міжнародного круглого столу (16 квітня 2019 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 196 с.   ISBN 978-617-7500-80-2   У збірнику вміщено виступи та тези учасників міжнародного круглого столу „Інститут пробації в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку”.   Захід організовано з метою

Підготовлено навчальний посібник „Правові засоби протидії корупції”


Правові засоби протидії корупції: навч. посіб. / кол. авт.; за ред. М.В. Лошицького. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 342 с.   ISBN 978-617-7500-79-6   У навчальному посібнику висвітлено правовий механізм протидії корупції в Україні, етичні та психологічні засади антикорупційної поведінки прокурора, питання про основні антикорупційні обмеження, вимоги й заборони, засоби врегулювання і за­побігання

Вийшов друком “Вісник Національної академії прокуратури України” № 1(59)’2019


Тематика першого у поточному році номера журналу – актуальні питання прокурорської діяльності, кримінального та кримінального процесуального права.   Так, у статтях, що увійшли до цього випуску, висвітлені питання: модифікації предметного принципу організації діяльності органів прокуратури; відкритих переліків у статтях Особливої частини Кримінального кодексу України та особливостей їх тлумачення; законодавчих недоліків і складності застосування статті 368-4

Вийшов друком науково-практичний посібник


Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: наук.-практ. посіб. / О.З. Гладун, К.К. Арушанян, О.В. Амелін та ін. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 204 с.   ISBN 978-617-7500-77-2   У науково-практичному посібнику розкрито питання процесуального керівни­цтва

Вийшов друком черговий номер журналу „Вісник прокуратури”


У третьому в поточному році номері видання висвітлено актуальні питання захисту інтересів громадян в умовах тимчасової окупації території півострова Крим, діяльності Прокуратури Автономної Республіки Крим щодо документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на тимчасово окупованій території України, підсумки роботи органів прокуратури Донецької області.   Вміщено також матеріали, в яких ідеться про проблеми правової регламентації

Підготовлено збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки»


Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 березня 2019 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 292 с.   ISBN 978-617-7500-78-9   У збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпе­ки», співорганізатори якої – Генеральна прокуратура України, Національ­на академія прокуратури

Вийшов друком навчальний посібник «Новели господарського процесуального законодавства. Позовне провадження»


Новели господарського процесуального законодавства. Позовне провадження: навч. посіб. / кол. авт. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 188 с. ISBN 978-617-7500-76-5   У навчальному посібнику розглянуто правові новели, запроваджені Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України й інших законодавчих актів», що спрямовані

Підготовлено навчальний посібник «Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян»


Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: навч. посіб. / В.Г. Неділько, В.С. Кожухар, О.М. Подільчак та ін. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 202 с. ISBN 978-617-7500-73-4   У навчальному посібнику розглянуто питання