Категорія: Видання

Вийшов друком третій у поточному році номер журналу „Вісник Національної академії прокуратури України”


У випуску представлені статті, що стосуються, зокрема, питань державної служби, професійної етики прокурорів, інформаційного забезпечення представницької діяльності прокурора у сфері захисту довкілля, правових санкцій, примусу та відповідальності як гарантій процесуальної самостійності прокурора у досудовому кримінальному провадженні, принципів діяльності оперативних підрозділів під час конфіденційного співробітництва.

Підготовлено дев’ятий у поточному році випуск журналу «Вісник прокуратури»


Згідно з частиною 9 розділу XV Перехідних положень Конституції України прокуратура продовжує, зокрема, виконувати функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.   Здійснення прокуратурою контрольно-наглядових повноважень стосовно дотримання прав громадян,

Вийшли друком матеріали міжнародного круглого столу «Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству»


Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству: матеріали міжнародного круглого столу (27 вересня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 184 с. ISBN 978-617-7800-03-2   У збірнику вміщено тези учасників міжнародного круглого столу «Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству», співорганізатори якого – Генеральна прокуратура України та Національна академія прокуратури України. Захід

Вийшли друком матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід»


Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19 вересня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 188 с. ISBN 978-617-7800-02-5   У збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід», співорганізаторами якої виступили Генеральна прокуратура України,

Підготовлено до друку посібник «Ділове спілкування у прокуратурі»


Ділове спілкування у прокуратурі: посіб. / кол. авт.; за ред. А.С. Спаського. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 244 с.   ISBN 978-617-7800-01-8   У посібнику висвітлено питання застосування офіційно-ділового стилю мовлення в прокуратурі України на сучасному етапі – під час усного та писемного спілкування, у діловодстві й документознавстві.   Видання підготовлене для кандидатів на посаду

Підготовлено до друку Науково-практичний коментар Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів


Кравчук В.М. Науково-практичний коментар Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 226 с.   ISBN 978-617-7500-96-3   У науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів із урахуванням останніх змін і доповнень, міжнародних стандартів, дисциплінарної, судової практики та наукових досліджень у сфері професійної етики прокурорів.   Коментар буде

Підготовлено восьмий у поточному році випуск журналу «Вісник прокуратури»


На сторінках журналу представники органів прокуратури України звітують про виконану роботу, діляться досвідом, указують на проблемні питання на тих чи інших напрямах прокурорської діяльності та пропонують шляхи їх вирішення.   Так, актуальне питання відмежування кримінально караного діяння від адміністративного правопорушення під час порушення правил несення прикордонної служби з огляду на подібний виклад відповідних статей Кримінального

Підготовлено матеріали круглого столу «Електронне кримінальне провадження»


Електронне кримінальне провадження: матеріали круглого столу. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 56 с.   ISBN 978-617-7500-99-4   У збірнику матеріалів круглого столу «Електронне кримінальне провадження», організатор якого – Національна академія прокуратури України, вміщено виступи та тези доповідей його учасників.   У заході взяли участь представники Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, Генеральної прокуратури України,

Підготовлено монографію «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: правовий статус та шляхи реформування»


Костенко С. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: правовий статус та шляхи реформування: монографія. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 242 с.   ISBN 978-617-7500-98-7   У монографії проаналізовано правовий статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів: визначено її місце в державному механізмі та системі правосуддя, а також особливості взаємодії із системою прокуратури й органами прокурорського самоврядування; з’ясовано цілі, функції та

Підготовлено матеріали міжнародного круглого столу «Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб»


Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: матеріали міжнародного круглого столу. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 94 с.   ISBN 978-617-7500-97-0   У збірнику вміщено виступи і тези учасників міжнародного круглого столу «Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб», співорганізаторами якого виступили Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України та Національна школа суддів України.