Категорія: Видання

Вийшов друком навчальний посібник «Новели господарського процесуального законодавства. Позовне провадження»


Новели господарського процесуального законодавства. Позовне провадження: навч. посіб. / кол. авт. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 188 с. ISBN 978-617-7500-76-5   У навчальному посібнику розглянуто правові новели, запроваджені Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України й інших законодавчих актів», що спрямовані

Підготовлено навчальний посібник «Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян»


Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: навч. посіб. / В.Г. Неділько, В.С. Кожухар, О.М. Подільчак та ін. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 202 с. ISBN 978-617-7500-73-4   У навчальному посібнику розглянуто питання

Вийшов друком Глосарій основних психологічних понять прокурорської діяльності


Бевзюк І.М. Глосарій основних психологічних понять прокурорської діяльності: термінологічний словник (понад 1100 слів) / І.М. Бевзюк. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 180 с.   ISBN 978-617-7500-74-1   Термінологічний словник містить основні поняття загальної та юри-дичної психології, що стосуються професійної діяльності прокурора, необ-хідні під час вивчення навчальної дисципліни «Психологія прокурорської діяльності».   Видання

Вийшов друком журнал «Вісник Національної академії прокуратури України»


Надруковано спеціальний випуск журналу «Вісник Національної академії прокуратури України» № 4/2’2018 «Протидія домашньому насильству в контексті законодавчих змін». Вибір такої тематики пов’язаний з оновленням законодавства України, що відбулося з урахуванням міжнародних стандартів у сфері боротьби з насильством.   Прокуратура належить до числа суб’єктів, що здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству. Отож у спецвипуску

Вийшов друком спеціальний випуск журналу «Вісник Національної академії прокуратури України»


Спеціальний випуск «Вісника Національної академії прокуратури України» № 4/1(57)’2018 підготовлений в рамках міжнародної співпраці між Національною академією прокуратури України та Інститутом післядипломної освіти Словацької Республіки англійською мовою (однією з мов видання) за назвою «Special issue of scientific and professional journal “Journal of the National Prosecution Academy of Ukraine” on the pages of scientific journal “European

Підготовлено навчальний посібник «Діяльність прокурора в особливий період»


Діяльність прокурора в особливий період: навч. посіб. / М.С. Туркот, О.В. Єні, Г.О. Ганова та ін. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 416 с. ISBN 978-617-7500-70-3   У навчальному посібнику розглянуто питання діяльності прокурора в особливий період. Зосереджено увагу на особливостях реалізації прокурорами у межах компетенції конституційних функцій, зокрема з організації та процесуаль­ного

Підготовлено навчальний посібник із питань організації роботи в органах прокуратури України


Організація роботи в органах прокуратури України: навчальний посібник / кол. авт.; за ред. Осадци О.М.; Кравчука В.М. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 356 с. ISBN 978-617-7500-71-0   У навчальному посібнику розглянуто питання щодо створення та розвитку прокуратури в Україні, правового статусу органів прокуратури іноземних країн. На основі чинного законодавства, відомчої нормативної бази, міжнародних документів, які регламентують діяльність органів

Підготовлено друге видання науково-практичного посібника «Судовий допит»


Судовий допит: наук.-практ. посіб. / М.С. Туркот, О.В. Єні, Г.О. Ганова, Л.Б. Коваленко, В.В. Козій та ін.; за ред. д-ра юрид. наук М.К. Якимчука. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 218 с. ISBN 978-617-7500-72-7   У науково-практичному посібнику розглянуто процесуальні й тактичні аспекти прямого, перехресного та одночасного

Вийшов друком «Вісник Національної академії прокуратури України»


  Вийшло друком наукове фахове видання «Вісник Національної академії прокуратури України» № 4(56)’2018. Статті, що увійшли до журналу, присвячені, зокрема, актуальним питанням прокурорської діяльності, кримінології, кримінального процесу, криміналістики й оперативно-розшукової діяльності.  

Вийшов друком Збірник завдань до семінарських, практичних занять і тренінгів для кандидатів на посаду прокурора з навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях»


Збірник завдань до семінарських, практичних занять і тренінгів для кандидатів на посаду прокурора з навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях» / В.Г. Неділько, В.С. Кожухар, О.М. Подільчак. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 118 с. ISBN 978­617­7500­69­7   Збірник завдань підготовлено для кандидатів на посаду прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Національній