Категорія: Видання

Академія видала друком Кримінальний кодекс України з додатковими матеріалами


У Національній академії прокуратури України вийшов друком Кримінальний кодекс України та додаткові матеріали: офіційний текст законів та підзаконних нормативно-правових актів зі змінами та доповненнями станом на 14 липня 2018 року.   Укладачі – представники відділу кримінально-правових дисциплін Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України (професор Куц В.М. та кандидат юридичних наук, доцент Арманов М.Г) – намагалися передусім досягнути мети

Підготовлено монографію «Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства»


Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства: моногр. / кол. авт.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Козьякова І.М. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 258 с.   ISBN 978-617-7500-57-4   У монографії вперше після прийняття в 2017 році Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного

Підготовлено матеріали міжнародного круглого столу «Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні»


 Теоретичні та практичні аспекти інституту пробації в Україні: матеріали міжнародного круглого столу (22 червня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 164 с. ISBN 978-617-7500-58-1   У збірнику матеріалів міжнародного круглого столу «Теоретичні та практич­ні аспекти інституту пробації в Україні» вміщено тези учасників заходу.   Міжнародний круглий стіл організовано з метою об’єднання

Підготовлено матеріали науково-практичного семінару «Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні»


Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні: матеріали науково-практичного семінару (18 травня 2018 року): електронне видання. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 66 с.   У збірнику матеріалів науково-практичного семінару «Наукове забезпечення діяльності прокуратури в Україні», що відбувся 18 травня 2018 року в Національній академії прокуратури України, вміщено тези повідомлень і виступів, у яких

Підготовлено довідкове видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини»


    У довідковому виданні з урахуванням структури Кримінального процесуального кодексу України узагальнено практику Європейського суду з прав людини.   Ці постатейні матеріали до кримінального процесуального законодавства України підготовлені для працівників органів прокуратури та правопорядку, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів вищих навчальних закладів юридичного спрямування, а також усіх, хто цікавиться проблемами

Вийшов друком навчальний посібник «Active reading in use for prosecutors. Mock trials»


Навчальний посібник є професійно-орієнтованим і вузько-спрямованим на формування комунікативної компетенції шляхом активного читання текстів інсценованих судових засідань, що розвиває навички, необхідні для роботи з англомовною правничою літературою.   Лексичні вправи, вміщені у виданні, сприяють ефективнішому засвоєнню нових лексичних одиниць і успішній реалізації комунікативних інтенцій у ситуаціях професійного спілкування.   Посібник розрахований на працівників прокуратури, студентів

Вийшов друком практичний посібник «Судовий розгляд справ про правопорушення, пов’язані з корупцією»


Судовий розгляд справ про правопорушення, пов’язані з корупцією: практ. посіб. / кол. авт.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Костенка. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 346 с.   ISBN 978-617-7500-50-5   У практичному посібнику на основі аналізу судової практики розгляду справ про правопорушення, пов’язані з корупцією, запропоновано тлумачення ознак складів правопорушень,

Підготовлено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки»


Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 126 с.   ISBN 978-617-7500-49-9   У збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки» вміщено тези її учасників.   Захід, що відбувся 24 квітня 2018

Підготовлено науково-практичний посібник «Кримінальне провадження щодо неповнолітніх»


Кримінальне провадження щодо неповнолітніх: наук.-практ. посіб. / кол. авт.; за ред. Ю.Г. Севрука, А.В. Столітнього. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 172 с.   ISBN 978-617-7500-42-0   У науково-практичному посібнику досліджено особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. Висвітлено правовий статус неповнолітньої особи у кримінальному провадженні, а також прокурора та інших учасників кри­мінального провадження щодо

Вийшов друком навчально-наочний посібник «Кримінальне провадження на підставі угод»


Кримінальне провадження на підставі угод: навч.-наоч. посіб. / [Севрук Ю.Г., Столітній А.В., Мала О.Р., Місюра Л.Ю. та ін.]. – Київ: Національ­на академія прокуратури України, 2018. – 204 с.   ISBN 978-617-7500-40-6   Навчально-наочний посібник підготовлено на основі новітньої прокурор­ської практики. У виданні розкрито норми національного законодавства, яке регламентує інститут угод у кримінальному провадженні, а також