Категорія: Видання

Підготовлено довідкове видання „Право на ефективний засіб юридичного захисту у кримінальному провадженні: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України”


Право на ефективний засіб юридичного захисту у кримінальному провадженні: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України / уклад.: Ю.Г. Севрук, А.В. Столітній, М.С. Туркот та ін.; ред.: Ю.Г. Севрук, А.В. Столітній. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 390 с. ISBN 978-617-7500-90-1   У довідковому виданні з урахуванням європейського законодавства проаналізовано можливості забезпечення в Україні

Підготовлено видання з англійської мови Handouts for Prosecutors (лексико-граматичні вправи)


Маркелова А. Handouts for Prosecutors (лексико-граматичні вправи): практ. посіб. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 138 c. ISBN 978-617-7500-85-7   Практичний посібник орієнтований на формування мовленнєвої компетентності шляхом опрацювання вправ монологічного та діалогічного характеру, описування ілюстрацій, інсценування різноманітних життєвих ситуацій. Завдання, вміщені у виданні, сприяють ефективному засвоєнню нових лексичних одиниць і успішній реалізації комунікативних інтенцій

Підготовлено до друку практичний посібник «Warming up activities from A to Z»


Левіщенко М.С. Warming up activities from A to Z: практ. посіб. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 176 с. ISBN 978-617-7500-89-5   Практичний посібник розроблено з метою вдосконалення навичок англійської розмовної мови та збагачення лексичного запасу.   Видання містить теми і завдання для усного спілкування та створене на засадах комунікативно-когнітивного й особистісно орієнтованого підходів до

Підготовлено до друку матеріали круглого столу «Державна служба в Україні: шляхи реформування»


Державна служба в Україні: шляхи реформування: матеріали круглого столу (22 травня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 186 с. ISBN 978-617-7500-87-1   У збірнику матеріалів круглого столу, співорганізаторами якого виступили Генеральна прокуратура України, Національне агентство України з питань державної служби, Національна академія прокуратури України та Державне бюро розслідувань, вміще­но виступи і тези доповідей

Підготовлено «Вісник Національної академії прокуратури України» № 2(60)’2019


Актуальність теми “Діяльність правоохоронних органів і військових формувань у сфері забезпечення національної безпеки України” другого у поточному році номера наукового фахового журналу „Вісник Національної академії прокуратури України” обумовлена набранням чинності 28 грудня 2018 року наказу Міністерства освіти і науки України № 1477 „Про затвердження примірного переліку та опису предметних напрямів досліджень у межах спеціальності 081 «Право»”. Серед таких напрямів – „Право національної

Вийшов друком шостий у поточному році випуск журналу «Вісник прокуратури»


Згідно зі статтею 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Поряд з іншими природними ресурсами земля є об’єктом права власності Українського народу, яке від його імені здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування. Право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Підготовлено п’ятий у поточному році випуск журналу «Вісник прокуратури»


Провідна тема номера пов’язана із Днем науки в Україні, який цього року припав на 18 травня.   Реалізація повноважень прокурорів на належному рівні, здійснення реформи прокуратури, оптимальної організації її роботи потребує наукового обґрунтування. З огляду на це в регіональних прокуратурах часто відбуваються семінари, конференції та круглі столи за участю науковців, міжнародних партнерів.   Так, цього місяця у

Вийшов друком збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції


Забезпечення прав і свобод людини в умовах судово-правової трансформації в Україні: ІІ Київський полілог: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 грудня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 130 с.   ISBN 978-617-7500-84-0   У збірнику вміщено тези учасників міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення прав і свобод людини в умовах судово-правової трансформації в

Вийшов друком науково-практичний посібник «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї»


Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї: наук.-практ. посіб. / Туркот М.С., Ізотов О.І., Севрук Ю.Г. та ін.; за ред. Ю.Г. Севрука. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 372 с.   ISBN 978-617-7500-82-6   У науково-практичному посібнику розглянуто питання організації та здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, які

Підготовлено матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід»


Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16 травня 2019 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 712 с.   ISBN 978-617-7500-81-9   У збірнику вміщено тези учасників І Міжнародної науково-практичної конференції «Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід», співорганізатори якої – Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України,