Категорія: Видання

Вийшов друком Збірник завдань до семінарських, практичних занять і тренінгів для кандидатів на посаду прокурора з навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях»


Збірник завдань до семінарських, практичних занять і тренінгів для кандидатів на посаду прокурора з навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях» / В.Г. Неділько, В.С. Кожухар, О.М. Подільчак. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 118 с. ISBN 978­617­7500­69­7   Збірник завдань підготовлено для кандидатів на посаду прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Національній

Підготовлено збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності: теорія та практика»


Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (26 жовтня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 492 с. ISBN 978-617-7500-68-0     У збірнику матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності: теорія та практика», співорганізаторами якої виступили Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності

Підготовлено другий том двотомного довідкового видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ»


Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: довідкове видання: у 2 т. – Т. 2: Судове провадження. Виконання судових рішень. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження / уклад.: Ю.Г. Севрук, А.В. Столітній, М.І. Снігар, С.Д. Нестеренко та

Вийшов друком науково-практичний посібник «Клопотання прокурора у кримінальному провадженні»


Клопотання прокурора у кримінальному провадженні: наук.-практ. посіб. / [Севрук Ю.Г., Столітній А.В., Сапін О.В., Єні О.В., Туркот М.С. та ін.; за ред. д-ра юрид. наук Столітнього А.В.]. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 346 с. ISBN 978-617-7500-67-3   У науково-практичному посібнику розглянуто правові підстави та процесуальний порядок подання прокурором слідчому судді, а також

Підготовлено перший том довідкового видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ»


Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: довідкове видання: у 2 т. – Т. 1: Досудове розслідування / уклад.: Столітній А.В., Снігар М.І., Нестеренко С.Д. та інші; за ред. д-ра юрид. наук А.В. Столітнього. – Київ: Національна

Підготовлено навчально-методичний посібник «Професійна етика прокурора»


Осадца О.М. Професійна етика прокурора: / О.М. Осадца, В.М. Кравчук, А.М. Чернобай. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 68 с. ISBN 978-617-7500-66-6   Навчально-методичний посібник призначений для кандидатів на по­саду прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України. У виданні вміщено методику викладення навчальної дисципліни «Професійна етика прокурора», програму, тематичний план,

Підготовлено навчальний посібник «Німецька мова для прокурорів»


Нітенко О.В. Німецька мова для прокурорів: навч. посіб. / О.В. Нітенко. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 160 с. ISBN 978-617-7500-63-5   Навчальний посібник підготовлено для формування у слухачів Національної академії прокуратури України – працівників органів прокуратури та кандидатів на посаду прокурора – загальних і професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетентностей на рівні володіння

Вийшов друком підручник «Представництво прокурором інтересів держави в суді»


Представництво прокурором інтересів держави в суді: підруч. / кол. авт.; за ред. І.М. Козьякова, Л.С. Нецької. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 292 с. ISBN 978-617-7500-64-2   У підручнику викладено загальні засади представництва прокурором інтересів держави у суді й особливості представницької діяльності прокурора в окремих сферах із урахуванням судової та прокурорської практики. Проаналізовано

Вийшов друком науково-практичний посібник «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням незаконних порубок лісу»


Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням незаконних порубок лісу: наук.-практ. посіб. / Є.О. Білоусов, Г.О. Ганова, М.М. Король, С.О. Охота та ін. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 104 с. ISBN 978-617-7500-65-9   Запропоноване видання підготовлено військовими прокурорами і викладачами Національної академії прокуратури України та має практичну спрямованість.   У посібнику розглядаються особливості здійснення прокурором

Вийшов друком посібник з німецької мови


Шум О.В. Німецька мова в діалогах (з граматичним коментарем). Базовий рівень: посібник / О.В. Шум. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 320 с. ISBN 978-617-7500-62-8   Посібник призначений для студентів і слухачів початкового та середнього рівнів володіння німецькою мовою. Мета розробки – підготувати їх до вільного спілкування у побутовій та діловій сферах.