Категорія: Видання

Підготовлено перший том довідкового видання «Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ»


Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ: довідкове видання: у 2 т. – Т. 1: Досудове розслідування / уклад.: Столітній А.В., Снігар М.І., Нестеренко С.Д. та інші; за ред. д-ра юрид. наук А.В. Столітнього. – Київ: Національна

Підготовлено навчально-методичний посібник «Професійна етика прокурора»


Осадца О.М. Професійна етика прокурора: / О.М. Осадца, В.М. Кравчук, А.М. Чернобай. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 68 с. ISBN 978-617-7500-66-6   Навчально-методичний посібник призначений для кандидатів на по­саду прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України. У виданні вміщено методику викладення навчальної дисципліни «Професійна етика прокурора», програму, тематичний план,

Підготовлено навчальний посібник «Німецька мова для прокурорів»


Нітенко О.В. Німецька мова для прокурорів: навч. посіб. / О.В. Нітенко. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 160 с. ISBN 978-617-7500-63-5   Навчальний посібник підготовлено для формування у слухачів Національної академії прокуратури України – працівників органів прокуратури та кандидатів на посаду прокурора – загальних і професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетентностей на рівні володіння

Вийшов друком підручник «Представництво прокурором інтересів держави в суді»


Представництво прокурором інтересів держави в суді: підруч. / кол. авт.; за ред. І.М. Козьякова, Л.С. Нецької. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 292 с. ISBN 978-617-7500-64-2   У підручнику викладено загальні засади представництва прокурором інтересів держави у суді й особливості представницької діяльності прокурора в окремих сферах із урахуванням судової та прокурорської практики. Проаналізовано

Вийшов друком науково-практичний посібник «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням незаконних порубок лісу»


Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням незаконних порубок лісу: наук.-практ. посіб. / Є.О. Білоусов, Г.О. Ганова, М.М. Король, С.О. Охота та ін. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 104 с. ISBN 978-617-7500-65-9   Запропоноване видання підготовлено військовими прокурорами і викладачами Національної академії прокуратури України та має практичну спрямованість.   У посібнику розглядаються особливості здійснення прокурором

Вийшов друком посібник з німецької мови


Шум О.В. Німецька мова в діалогах (з граматичним коментарем). Базовий рівень: посібник / О.В. Шум. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 320 с. ISBN 978-617-7500-62-8   Посібник призначений для студентів і слухачів початкового та середнього рівнів володіння німецькою мовою. Мета розробки – підготувати їх до вільного спілкування у побутовій та діловій сферах.  

Вийшли друком рекомендації для вивчення порядку розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України


Рекомендації для вивчення порядку розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України / кол. авт. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 40 с. ISBN 978-617-7500-61-1   У рекомендаціях висвітлено організаційно-правові аспекти розгляду звернень в органах прокуратури. Зосереджено увагу на порядку та строках вирішення звернень і запитів, у тому числі

Підготовлено матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Практика Європейського суду з прав людини в діяльності органів прокуратури і суду: виклики та перспективи»


Практика Європейського суду з прав людини в діяльності органів прокуратури і суду: виклики та перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (13 червня 2018 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 206 с. ISBN 978-617-7500-60-4   У збірнику матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Практика Європейського суду з прав людини в діяльності органів прокуратури і

Академія видала друком Кримінальний кодекс України з додатковими матеріалами


У Національній академії прокуратури України вийшов друком Кримінальний кодекс України та додаткові матеріали: офіційний текст законів та підзаконних нормативно-правових актів зі змінами та доповненнями станом на 14 липня 2018 року.   Укладачі – представники відділу кримінально-правових дисциплін Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України (професор Куц В.М. та кандидат юридичних наук, доцент Арманов М.Г) – намагалися передусім досягнути мети

Підготовлено монографію «Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства»


Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства: моногр. / кол. авт.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Козьякова І.М. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 258 с.   ISBN 978-617-7500-57-4   У монографії вперше після прийняття в 2017 році Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного