Категорія: Видання

Вийшли друком матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід»


Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19 вересня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 188 с. ISBN 978-617-7800-02-5   У збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід», співорганізаторами якої виступили Генеральна прокуратура України,

Підготовлено до друку посібник «Ділове спілкування у прокуратурі»


Ділове спілкування у прокуратурі: посіб. / кол. авт.; за ред. А.С. Спаського. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 244 с.   ISBN 978-617-7800-01-8   У посібнику висвітлено питання застосування офіційно-ділового стилю мовлення в прокуратурі України на сучасному етапі – під час усного та писемного спілкування, у діловодстві й документознавстві.   Видання підготовлене для кандидатів на посаду

Підготовлено до друку Науково-практичний коментар Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів


Кравчук В.М. Науково-практичний коментар Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 226 с.   ISBN 978-617-7500-96-3   У науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів із урахуванням останніх змін і доповнень, міжнародних стандартів, дисциплінарної, судової практики та наукових досліджень у сфері професійної етики прокурорів.   Коментар буде

Підготовлено восьмий у поточному році випуск журналу «Вісник прокуратури»


На сторінках журналу представники органів прокуратури України звітують про виконану роботу, діляться досвідом, указують на проблемні питання на тих чи інших напрямах прокурорської діяльності та пропонують шляхи їх вирішення.   Так, актуальне питання відмежування кримінально караного діяння від адміністративного правопорушення під час порушення правил несення прикордонної служби з огляду на подібний виклад відповідних статей Кримінального

Підготовлено матеріали круглого столу «Електронне кримінальне провадження»


Електронне кримінальне провадження: матеріали круглого столу. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 56 с.   ISBN 978-617-7500-99-4   У збірнику матеріалів круглого столу «Електронне кримінальне провадження», організатор якого – Національна академія прокуратури України, вміщено виступи та тези доповідей його учасників.   У заході взяли участь представники Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, Генеральної прокуратури України,

Підготовлено монографію «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: правовий статус та шляхи реформування»


Костенко С. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: правовий статус та шляхи реформування: монографія. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 242 с.   ISBN 978-617-7500-98-7   У монографії проаналізовано правовий статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів: визначено її місце в державному механізмі та системі правосуддя, а також особливості взаємодії із системою прокуратури й органами прокурорського самоврядування; з’ясовано цілі, функції та

Підготовлено матеріали міжнародного круглого столу «Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб»


Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: матеріали міжнародного круглого столу. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 94 с.   ISBN 978-617-7500-97-0   У збірнику вміщено виступи і тези учасників міжнародного круглого столу «Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб», співорганізаторами якого виступили Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України та Національна школа суддів України.

Підготовлено науково-практичний посібник «Основи міжнародного гуманітарного права для прокурора (з довідковими матеріалами)»


Основи міжнародного гуманітарного права для прокурора (з довідковими матеріалами): науково-практичний посібник / кол. авт. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 234 с.   ISBN 978-617-7500-91-8   У науково-практичному посібнику висвітлено актуальні для України аспекти міжнародного гуманітарного права, розкрито організацію роботи Міжнародного кримінального суду, зокрема стосовно розгляду ним заяв щодо ситуації в Україні, висвітлено особливості контактування

Вийшов друком Збірник задач до практичних занять із кандидатами на посаду прокурора з навчальної дисципліни «Кримінально-правова кваліфікація»


Збірник задач до практичних занять із кандидатами на посаду прокурора з навчальної дисципліни «Кримінально-правова кваліфікація» / Ю.А. Турлова та ін. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 114 с.   ISBN 978-617-7500-95-6   Збірник задач підготовлено для кандидатів на посаду прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України.   Видання сприятиме підвищенню рівня засвоєння кандидатами на посаду

Підготовлено науково-практичний посібник «Провокація вчинення злочину: практика Європейського суду з прав людини та національних судів»


Провокація вчинення злочину: практика Європейського суду з прав людини та національних судів: наук.-практ. посіб. / кол. авт.: Гладун О.З., Плотнікова В.П., Арушанян К.К., Лотюк Д.П., Пилипенко І.В., Єрьоменко І.В.,  Щербакова Г.В.,  Черняк О.М. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 118 с.   ISBN 978-617-7500-93-2   У науково-практичному посібнику викладено ключові підходи до розуміння провокації злочину,