Категорія: Анонси

Міжнародний круглий стіл «Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству» | 27.09.2019


27 вересня 2019 року у Національній академії прокуратури України заплановано проведення міжнародного круглого столу «Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству».   Метою наукового заходу є обговорення науковою спільнотою, експертами, суддями, представниками правоохоронних органів України та зарубіжних країн, іншими заінтересованими особами особливостей домашнього насильства як негативного соціально-правового явища, видів домашнього насильства, проблем ідентифікації його видів,

Круглий стіл «Прокурорське самоврядування: міжнародний та вітчизняний досвід» | 25.09.2019


25 вересня 2019 року в Національній академії прокуратури України заплановано проведення круглого столу «Прокурорське самоврядування: міжнародний та вітчизняний досвід».   Метою заходу є обговорення науковою спільнотою, експертами, представниками правоохоронних органів України, іншими заінтересованими особами положень законодавства, у яких передбачено прокурорське самоврядування в Україні, а також обґрунтування пропозицій для внесення змін до законодавства України щодо удосконалення зазначеного інституту.

Міжнародна науково-практична конференція «Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід» | 19.09.2019


19 вересня 2019 року у Національній академії прокуратури України заплановано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід».   Метою заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у визначенні стратегічних напрямів удосконалення системи професійної підготовки суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів, що забезпечить належне формування та підвищення рівня їх

Наукові заходи (конференції, круглі столи) в Національній академії прокуратури України у 2019 році


№ п/п Назва заходу Термін виконання 1. Круглий стіл «Державна служба в Україні: шляхи реформування» травень 2. Науково-практична конференція «Захист прав людини в Україні: міжнародний та вітчизняний досвід» травень 3. Круглий стіл «Представництво прокурором інтересів держави у суді у земельних відносинах» червень 4. Круглий стіл «Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» липень 5. Круглий