Автор: Володимир Воїнов

Підготовлено довідкове видання „Право на ефективний засіб юридичного захисту у кримінальному провадженні: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України”


Право на ефективний засіб юридичного захисту у кримінальному провадженні: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України / уклад.: Ю.Г. Севрук, А.В. Столітній, М.С. Туркот та ін.; ред.: Ю.Г. Севрук, А.В. Столітній. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 390 с. ISBN 978-617-7500-90-1   У довідковому виданні з урахуванням європейського законодавства проаналізовано можливості забезпечення в Україні

Підготовлено видання з англійської мови Handouts for Prosecutors (лексико-граматичні вправи)


Маркелова А. Handouts for Prosecutors (лексико-граматичні вправи): практ. посіб. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 138 c. ISBN 978-617-7500-85-7   Практичний посібник орієнтований на формування мовленнєвої компетентності шляхом опрацювання вправ монологічного та діалогічного характеру, описування ілюстрацій, інсценування різноманітних життєвих ситуацій. Завдання, вміщені у виданні, сприяють ефективному засвоєнню нових лексичних одиниць і успішній реалізації комунікативних інтенцій

Підготовлено до друку практичний посібник «Warming up activities from A to Z»


Левіщенко М.С. Warming up activities from A to Z: практ. посіб. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 176 с. ISBN 978-617-7500-89-5   Практичний посібник розроблено з метою вдосконалення навичок англійської розмовної мови та збагачення лексичного запасу.   Видання містить теми і завдання для усного спілкування та створене на засадах комунікативно-когнітивного й особистісно орієнтованого підходів до

Підготовлено до друку матеріали круглого столу «Державна служба в Україні: шляхи реформування»


Державна служба в Україні: шляхи реформування: матеріали круглого столу (22 травня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 186 с. ISBN 978-617-7500-87-1   У збірнику матеріалів круглого столу, співорганізаторами якого виступили Генеральна прокуратура України, Національне агентство України з питань державної служби, Національна академія прокуратури України та Державне бюро розслідувань, вміще­но виступи і тези доповідей

Підготовлено «Вісник Національної академії прокуратури України» № 2(60)’2019


Актуальність теми “Діяльність правоохоронних органів і військових формувань у сфері забезпечення національної безпеки України” другого у поточному році номера наукового фахового журналу „Вісник Національної академії прокуратури України” обумовлена набранням чинності 28 грудня 2018 року наказу Міністерства освіти і науки України № 1477 „Про затвердження примірного переліку та опису предметних напрямів досліджень у межах спеціальності 081 «Право»”. Серед таких напрямів – „Право національної

Вийшов друком шостий у поточному році випуск журналу «Вісник прокуратури»


Згідно зі статтею 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Поряд з іншими природними ресурсами земля є об’єктом права власності Українського народу, яке від його імені здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування. Право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Круглий стіл «Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» 30.07.2019


30 липня 2019 року в Національній академії прокуратури України заплановано проведення круглого столу «Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб».   Метою проведення наукового заходу є обговорення науковою спільнотою, експертами, суддями, представниками правоохоронних органів України та зарубіжних країн, положень законодавства, якими передбачено матеріальні підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.   Організатор: Національна академія

Схвалено план випуску наукового фахового журналу „Вісник Національної академії прокуратури України” № 2(60)’2019


4 червня 2019 року відбулося засідання редакційної колегії наукового фахового журналу „Вісник Національної академії прокуратури України”, на якому схвалено план випуску другого у поточному році номера, актуальна тема якого – “Діяльність правоохоронних органів і військових формувань у сфері забезпечення національної безпеки України”.     Актуальність такої теми обумовлена набранням чинності 28 грудня 2018 року наказу Міністерства

В Академії відбувся правовий практикум «Висновки Великої Палати Верховного Суду у цивільних та господарських справах»


31 травня 2019 року у Національній академії прокуратури України проведено правовий практикум «Висновки Великої Палати Верховного Суду у цивільних та господарських справах», акредитований Експертною радою з питань акредитації та сертифікації при Національній асоціації адвокатів України.   Організатором заходу, крім Академії, були юридичний журнал «Право України» та юридичний портал Ratio Decidendi, співорганізатором − Національна асоціація адвокатів

Завершення навчання з підвищення кваліфікації прокурорів


31 травня 2019 року в Національній академії прокуратури України завершилося навчання з підвищення кваліфікації прокурорів місцевих прокуратур, які забезпечують участь у розгляді судами справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та підтримують обвинувачення в суді.     На заході були присутні ректор Національної академії прокуратури України Михайло Лошицький,  директор інституту підвищення кваліфікації прокурорів Академії Валентин