Автор: Халімончик Богдан

Підготовлено дев’ятий у поточному році випуск журналу «Вісник прокуратури»


Згідно з частиною 9 розділу XV Перехідних положень Конституції України прокуратура продовжує, зокрема, виконувати функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.   Здійснення прокуратурою контрольно-наглядових повноважень стосовно дотримання прав громадян,

Міжнародний круглий стіл «Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству»


27 вересня 2019 року в Національній академії прокуратури України проведено міжнародний круглий стіл «Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству».   Вітальними словами захід відкрили перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Національної академії прокуратури України,  доктор юридичних наук, габілітований доктор правничих наук (Республіка Польща), старший науковий співробітник  Сергій Мінченко та представник Апарату Урядового уповноваженого з питань

Участь представників Академії у роботі конференції


26–27 вересня 2019 року начальник відділу підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури інституту підвищення кваліфікації прокурорів Наталія Наулік та старший викладач цього відділу Анатолій Горзов взяли участь у роботі конференції «Одеса. Рішельє. Форум», що відбулась у Одесі і присвячена питанням Human Resourses у публічному управлінні.     Організаторами заходу виступили Національне агентство України з питань

Міжнародна науково-практична конференція «Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід» | 19.09.2019


19 вересня 2019 року у Національній академії прокуратури України заплановано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід».   Метою заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків у визначенні стратегічних напрямів удосконалення системи професійної підготовки суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів, що забезпечить належне формування та підвищення рівня їх

Підготовлено до друку посібник «Ділове спілкування у прокуратурі»


Ділове спілкування у прокуратурі: посіб. / кол. авт.; за ред. А.С. Спаського. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 244 с.   ISBN 978-617-7800-01-8   У посібнику висвітлено питання застосування офіційно-ділового стилю мовлення в прокуратурі України на сучасному етапі – під час усного та писемного спілкування, у діловодстві й документознавстві.   Видання підготовлене для кандидатів на посаду

Підготовлено до друку Науково-практичний коментар Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів


Кравчук В.М. Науково-практичний коментар Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 226 с.   ISBN 978-617-7500-96-3   У науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів із урахуванням останніх змін і доповнень, міжнародних стандартів, дисциплінарної, судової практики та наукових досліджень у сфері професійної етики прокурорів.   Коментар буде

Підготовлено восьмий у поточному році випуск журналу «Вісник прокуратури»


На сторінках журналу представники органів прокуратури України звітують про виконану роботу, діляться досвідом, указують на проблемні питання на тих чи інших напрямах прокурорської діяльності та пропонують шляхи їх вирішення.   Так, актуальне питання відмежування кримінально караного діяння від адміністративного правопорушення під час порушення правил несення прикордонної служби з огляду на подібний виклад відповідних статей Кримінального

Слухачі Академії відвідали Національний музей історії України


29 серпня 2019 року, в День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, заступник начальника відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури та викладання професійної етики інституту спеціальної підготовки Академії Валерій Кравчук організував для слухачів 6-ої групи спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора, які навчаються в

Підготовлено матеріали круглого столу «Електронне кримінальне провадження»


Електронне кримінальне провадження: матеріали круглого столу. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 56 с.   ISBN 978-617-7500-99-4   У збірнику матеріалів круглого столу «Електронне кримінальне провадження», організатор якого – Національна академія прокуратури України, вміщено виступи та тези доповідей його учасників.   У заході взяли участь представники Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, Генеральної прокуратури України,

Підготовлено монографію «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: правовий статус та шляхи реформування»


Костенко С. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: правовий статус та шляхи реформування: монографія. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 242 с.   ISBN 978-617-7500-98-7   У монографії проаналізовано правовий статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів: визначено її місце в державному механізмі та системі правосуддя, а також особливості взаємодії із системою прокуратури й органами прокурорського самоврядування; з’ясовано цілі, функції та