В Академії відбувся круглий стіл «Проблеми застосування положень Конституції України у діяльності органів прокуратури: теорія та практика»

18 грудня 2019 року в Національній академії прокуратури України проведено міжнародний круглий стіл «Проблеми застосування положень Конституції України у діяльності прокуратури: теорія і практика».

 

Відкрив захід ректор Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Толочко.

Метою міжнародного круглого столу стало обговорення науковою спільнотою, експертами, суддями, представниками правоохоронних органів України та зарубіжних країн, а також іншими зацікавленими особами теоретичних і практичних аспектів сучасного стану та проблем застосування положень Конституції України у прокурорській діяльності, внесення пропозицій щодо змін у національне законодавство для удосконалення функціонування органів прокуратури новітнього зразка, забезпечення механізму захисту конституційних цінностей України та демократії.

 

Модераторами круглого столу були начальник відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури та викладання професійної етики інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, доцент Віктор Кощинець та суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України Володимир Кампо.

 

 

Основними тематичними напрямами обговорення в межах засідання круглого столу обрано такі: конституційно-правовий статус прокуратури як органу у системі правосуддя, що забезпечує найбільш ефективну реалізацію його функцій; проблеми застосовування у практичній діяльності прокуратури положення Конституції України як норм прямої дії, а також можливості та повноваження щодо реагування на допущені порушення іншими суб’єктами права; тенденції до перетворення змістової складової функціонування органів прокуратури та формування практики ефективної реалізації у діяльності прокуратури принципу верховенства права.

 

Під час круглого столу із доповідями виступили такі провідні вчені та практики: суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України Володимир Кампо («Конституційна модель функціонування інституту прокуратури та сучасні шляхи покращення її реалізації»); професор кафедри філософії права і юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений юрист України, суддя Конституційного Суду України у відставці Михайло Костицький та завідувач сектору моніторингу правової інформації Управління комунікацій Конституційного Суду України та міжнародного співробітництва Секретаріату Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Наталія Кушакова-Костицька («Світоглядні і психологічні проблеми в роботі прокурорів, що повʼязані із зміною конституційного статусу прокуратури в Україні»); голова Асоціації суддів Конституційного Суду України, суддя Конституційного Суду України у відставці, заслужений юрист України Іван Домбровський («Конституційні основи організації і діяльності прокуратури»); старший радник з питань прокуратури Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Гедімінас Бучюнас («Конституційно-правовий статус та функції прокуратури»); професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент Марина Стефанчук («Представницька функція прокуратури: перегляд концепту»); професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент Сергій Прилуцький («Застосування частини третьої статті 62 Конституції України на досудовому розслідуванні: актуальні питання виключення матеріалів із доказів»); доцент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук Андрій Лапкін ( «Проблеми удосконалення конституційно-правового статусу прокуратури України»); професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, кандидат юридичних наук, доцент Віктор Бояров («Щодо деяких питань реформування прокуратури»); начальник організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва Прокуратури міста Києва Ольга Андрієвська («Окремі теоретичні та практичні аспекти забезпечення органами прокуратури конституційного права власності учасників кримінального провадження»).

 

 

Захід пройшов у відкритій та конструктивній атмосфері, що сприяла детальному обміну думками і досвідом між його учасниками.

 

Результатом активних дискусій учасників круглого міжнародного столу стало вироблення науково-практичних рекомендацій, спрямованих на вирішення проблем застосування положень Конституції України у діяльності прокуратури з урахуванням міжнародного досвіду з цих питань.

 

По завершенню проведеного заходу відбулася творча зустріч з одним із письменників братів Капранових-Дмитром, який презентував свої книги, що викликали неабияку зацікавленість у присутніх.

 

 

Халімончик Богдан