В Академії відбувся круглий стіл «Повноваження прокурора щодо визначення меж судового розгляду»

22 листопада 2019 року в Національній академії прокуратури України за ініціативи відділу підготовки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення в суді інституту спеціальної підготовки Академії під керівництвом начальника цього відділу кандидата юридичних наук Валерія  Севрюкова проведено круглий стіл «Повноваження прокурора щодо визначення меж судового розгляду», за участю представників Генеральної прокуратури України, суддів Верховного Суду, суддів Вищого антикорупційного суду України, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, а також науковців вищих та спеціалізованих навчальних закладів, суддів, прокурорів, адвокатів та представників Консультативної місії Європейського Союзу.

 

Відкрив захід перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, габілітований доктор правничих наук (Республіка Польща) Сергій Мінченко: «Тема круглого столу на сьогодні надзвичайно актуальна, оскільки стосується не тільки роботи прокурора при підтриманні ним обвинувачення в суді, а й діяльності суду першої інстанції та усіх учасників судового провадження при розгляді обвинувального акту та матеріалів кримінального провадження щодо особи, якій висунуто обвинувачення. Повноваженнями  визначати  межі судового розгляду, відповідно до вимог статей 337,  338,  340 Кримінального процесуального Кодексу України наділений  не лише прокурор, а також  суд та потерпілий. Проте кримінальним процесуальним законом прокурор наділений найбільшими повноваженнями щодо  визначення меж судового розгляду, а саме він може: змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення та відмовитись від підтримання обвинувачення в суді. Таким чином, тема круглого столу «Повноваження прокурора щодо визначення меж судового розгляду» зацікавила, як ми бачимо, не лише прокурорів а й суддів, адвокатів, науковців та представників  Верховної Ради України, зокрема з комітету правової політики, а також помічників народних депутатів».

 

«Дякую всім присутнім за участь та сподіваюсь, що робота круглого столу буде плідною та корисною як для органів державної влади так і для суспільства та країни в цілому», – наголосив Сергій Мінченко.

 

Метою проведення круглого столу  стало об’єднання зусиль науковців і практичних працівників для розв’язання проблемних питань при реалізації прокурором процесуальних повноважень щодо визначення меж судового розгляду, а також вироблення рекомендацій з удосконалення кримінального процесуального законодавства.

 

Модератором круглого столу виступив начальник відділу підготовки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення в суді інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук  Валерій  Севрюков.

 

У ході роботи круглого столу із доповідями виступили такі провідні вчені та практики: старший радник з питань Консультативної місії Європейського союзу з питань реформи прокуратури Ґедімінас Бучюнас («Еволюція прокурорських повноважень в суді»);  заступник начальника управління підтримання публічного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Ольга Антонець («Порушення вимог параграфу 2 Глави 28 КПК України: практика Верховного Суду»); адвокат, партнер адвокатського об’єднання «Бауман Кондратюк», заступник голови комітету Національної асоціації адвокатів України Юрій Бауман («Щодо питання недопустимості доказів при зміні обвинувачення»);  прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області Олена Ільюшонок («Межі судового розгляду кримінальних справ у суді першої інстанції: сутність та поняття»); доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, кандидат юридичних наук, доцент Григорій Сисоєнко («Передумови щодо визначення меж судового розгляду прокурором»); прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва Інга Каланча («Електронний алгоритм реалізації повноважень прокурора щодо визначення меж судового розгляду»); прокурор відділу підтримання обвинувачення в суді прокуратури Житомирської області Денис Стемковський («Проблемні питання зміни прокурором обвинувачення в суді»); адвокат, член кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва Голова наглядової ради Всеукраїнського об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу Ігор Свєтлічний («Практика судів з питань розгляду зміни обвинувачення, в тому числі в антикорупційних справах»); адвокат, керуючий партнер «Юридична компанія «Чернобай та партнери», член ради адвокатів Київської області, Керівник комітету інтелектуальної власності Олег Чернобай («Зміна обвинувачення щодо порушення прав інтелектуальної власності»).

 

 

 

Захід пройшов у відкритій та конструктивній атмосфері, що сприяла детальному обміну думками і досвідом між його учасниками. Обговорення проблемних питань, порушених у ході роботи круглого столу, відбулося під час панельних дискусій.

 

 

 

 

 

У ході роботи круглого столу було обговорено актуальні питання реалізації прокурорами процесуальних повноважень щодо визначення меж судового розгляду. Учасники заходу обмінялись думками стосовно існуючої проблематики повноважень прокурора щодо визначення меж судового розгляду, зокрема звернувши увагу на:

необхідність вироблення єдиних підходів до тлумачення відповідних положень кримінального процесуального законодавства щодо визначення меж судового розгляду;

 

проблематику щодо практичного застосування вимог інституту зміни обвинувачення, висунення додаткового обвинувачення, відмови прокурора від підтримання обвинувачення;

 

актуальні питання процесуальних повноважень учасників судового провадження щодо визначення меж судового розгляду.

 

З метою вдосконалення ефективності теоретичних та практичних аспектів, як результат активних дискусій учасниками круглого столу було запропоновано:

 

проведення спільних навчань прокурорів на базі Національної академії прокуратури України з питань практичного застосування інституту зміни обвинувачення, висунення додаткового обвинувачення, відмови прокурора від підтримання обвинувачення;

 

розвиток партнерства між Національної академією прокуратури, Генеральною прокуратурою України, а також  представниками органів влади, наукових установ, вищих навчальних закладів України з метою проведення спільних заходів стосовно удосконалення кримінального процесуального законодавства України щодо інституту меж судового розгляду.

 

 

Прес-секретар Національної академії прокуратури України 

Тронько Ольга