Вийшли друком матеріали міжнародного круглого столу «Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству»

Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству: матеріали міжнародного круглого столу (27 вересня 2019 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 184 с.

ISBN 978-617-7800-03-2

 

У збірнику вміщено тези учасників міжнародного круглого столу «Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству», співорганізатори якого – Генеральна прокуратура України та Національна академія прокуратури України.

Захід організовано з метою обговорення науковою спільнотою, експертами, суддями, представниками правоохоронних органів України та зарубіжних країн, іншими заінтересованими особами особливостей домашнього насильства як негативного соціально-правового явища, його видів і проблем їх ідентифікації, повноважень суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, міжнародних стандартів і практики Європейського суду з прав людини, юридичної відповідальності за його вчинення, алгоритму виявлення, проведення слідчих (розшукових) дій у провадженнях щодо домашнього насильства, а також особливостей доказування у кримінальних провадженнях стосовно цього діяння.

 

Докладніше з тезами учасників заходу можна ознайомитись за

Володимир Воїнов