Відбулася міжнародна науково-практична конференція «Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід»

19 вересня 2019 року у Національній академії прокуратури України відбулася міжнародна науково-практична конференція «Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід».

 

  

 

Вітальним словом конференцію відкрив ректор Національної академії прокуратури України кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України Олександр Толочко. «Хочу висловити подяку нашим партнерам, які упродовж тривалого часу взаємодіють із Національною академією прокуратури України і сприяють розширенню відносин у науково-методичному забезпеченні прокурорської діяльності, підготовці та підвищенню кваліфікації прокурорських кадрів. Символічно, що захід відбувається у період нової хвилі реформування кримінальної юстиції, про що свідчить ряд невідкладних законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді України. Маю надію, що під час роботи конференції будуть напрацьовані нові ідеї, концепції та визначені шляхи подальшої ефективної підготовки прокурорів, суддів і правоохоронців», – зазначив ректор Академії Олександр Толочко.

 

  

 

Учасників конференції привітали також проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Чернявський та керівник Компоненту права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Фабіан Ловенберг.

 

«Тематика заходу є надзвичайно актуальною, а тому викликає значний інтерес наукової спільноти, фахових юристів та широкого кола експертів-практиків», – зазначив Сергій Чернявський. Він також ознайомив присутніх із перспективами впровадження спільної ініціативи Національної академії внутрішніх справ і Консультативної місії Європейського Союзу, наголосивши, що на базі Інституту післядипломної освіти НАВС запроваджується спеціалізація та підвищення кваліфікації управлінських кадрів рівня керівників департаментів і служб МВС України і Національної поліції України, їх територіальних органів і підрозділів з перспективою поширення на керівні ланки інших центральних органів виконавчої влади, які підпорядковані МВС України. «На першому етапі плануємо запровадити експериментальний навчальний тренінг для керівників головних управлінь Національної поліції в областях. Випускники тренінгу отримуватимуть сертифікати державного зразка, наявність такого сертифікату при вирішенні кадрових питань має бути обов’язковою», – продовжив свій виступ Сергій Чернявський.

 

Надалі конференція продовжила роботу у форматі двох пленарних засідань, під час яких учасники обговорили основні напрями удосконалення системи професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів. Окрему увагу науковці приділили обговоренню необхідності підвищення рівня фахової компетентності працівників цих категорій.

 

  

 

Протягом роботи конференції обговорили дослідження найкращих науковців – представників таких потужних міжнародних дослідницьких установ, як Центрально-Європейський університет, Національна асоціація адвокатів Італії, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури, судів і установ юстиції Білоруського державного університету, Академія ГУСПОЛ (Чеська Республіка) тощо.

 

З особливою зацікавленістю учасники конференції прослухали доповідь голови правління громадської організації «Експертний центр з прав людини», кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого юриста України Володимира Сущенка. «Досвід діяльності правників у розвинутих країнах світу засвідчує, що правничі асоціації цих країн приділяють вагому увагу визначенню та підтримці високого рівня професіоналізму серед своїх членів. Минуло вже понад сто років, як були розроблені і продовжують вдосконалюватися Правила професійної поведінки адвокатів (юристів) США, понад три століття існують такі правила у правників Сполученого Королівства Великої Британії, мають свої професійні правила правники Німеччини і Франції та інших країн Європейського Союзу. Йдемо цим шляхом і ми – українські юристи, створивши Правила професійної адвокатської етики, Кодекс суддівської честі, Кодекс професійної етики та поведінки прокурора тощо», – наголосив Володимир Сущенко.

 

Жваву дискусію серед учасників конференції викликав виступ доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Ігоря Копотуна щодо реформування інституту публічної служби в Україні та проблеми протидії корупції: «Відповідним чином має змінитись і діяльність публічних службовців у нових умовах. Визначальним критерієм для таких змін є впровадження в діяльність службовців України європейських стандартів обслуговування громадян та професійного обслуговування політичного керівництва держави. Зокрема, на публічних службовців мають бути покладені завдання щодо ефективного виконання функції аналізу політики, забезпечення її реалізації, в тому числі розроблення проєктів нормативних актів, управління публічними фінансами, а також щоденне адміністративне обслуговування приватних осіб».

 

   

 

У своєму виступі начальник управління організаційного забезпечення діяльності (Секретаріату) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури України, кандидат юридичних наук, доцент Сергій Подкопаєв зазначив, що: положення міжнародних (європейських) документів, зарубіжний досвід, вітчизняне законодавство та практика його застосування надають можливість виокремити не лише фактори, що обумовлюють зміст професійної підготовки прокурорів, а й напрями її вдосконалення, які мають бути, зокрема, такими: наближення змісту навчального процесу до реальних практичних потреб прокурорської діяльності; впровадження навчальних курсів, які б сприяли формуванню навичок комунікації зі ЗМІ, у тому числі навичок публічних дискусій та виступів, доведення інформації про результати своєї роботи до широкого загалу та інших спеціальних курсів; оптимізація викладацького складу задля того, щоб його більшість становили саме прокурори; формування системи об’єктивної оцінки якості навчання з обов’язковим залученням до цього процесу працівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

 

 Захід об’єднав чимало учасників, серед яких відомі правничі експерти та науковці, зокрема перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, габілітований доктор правничих наук (Республіка Польща), старший науковий співробітник Сергій Мінченко, баристер (Монктон Чемберс, м. Лондон, Велика Британія), професор Центрально-Європейського університету, експерт Ради Європи у сфері захисту прав людини Джеремі Мaкбрайд («Базова підготовка суддів і прокурорів»); експерт Ради Європи, адвокат, член Асоціації адвокатів Італії, фахівець із міжнародного права у сфері захисту прав людини, професійний експерт з оцінки потреб навчання та розробки навчальних програм Івана Роанія («Ефективні методологічні практики навчання правників»), старший радник з питань прокуратури (фінанси) Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Мартен Алвінсон («Досвід Швеції у запровадженні та здійсненні професійної підготовки прокурорів»), завідувач кафедри судової діяльності закладу освіти «Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури, судів і установ юстиції Білоруського державного університету» (м. Мінськ, Білорусь), кандидат юридичних наук, доцент Катерина Новікова («Спеціальна підготовка на посаду судді: досвід Республіки Білорусь» виступ російською мовою), начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук Тетяна Фулей («Інновації в суддівській освіті: досвід Національної школи суддів України»),

 

проректор з міжнародних зв’язків Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка), головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Антон Монаєнко («До проблеми визначення розміру посадового окладу судді»), заступник начальника відділу представництва при виконанні судових рішень Департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в судах Генеральної прокуратури України, доктор юридичних наук Надія Максіменцева («Навчання прокурорів як право та обов’язок (європейські та міжнародні стандарти»)), начальник відділу розробки та впровадження інноваційних методик організації роботи та управління в органах прокуратури науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Ігор Козьяков («Професійна компетентність прокурора: зміст і склад»), начальник відділу підвищення кваліфікації військових прокурорів інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, доцент Микола Туркот («Новітні підходи до проведення тренінгів для прокурорів»), начальник відділу підготовки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення у суді інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук Валерій Севрюков («Якість та ефективність підтримання обвинувачення в суді як наслідок успішної підготовки прокурорів до їх професійної діяльності»).

 

  

 

Головним завданням конференції є об’єднання зусиль науковців і практиків у визначенні стратегічних напрямів удосконалення системи професійної підготовки суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів, що сприятиме належному формуванню та підвищенню рівня їх фахової компетентності, а також впровадженню у діяльність вказаних органів принципів верховенства права, захисту прав та свобод людини, загальних інтересів суспільства і держави.

 

  

 

Організували міжнародну науково-практичну конференцію «Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: національний і зарубіжний досвід» Національна академія прокуратури України спільно з Генеральною прокуратурою України, Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, Національною школою суддів України, Національною академією внутрішніх справ та Офісом Ради Європи в рамках проєкту Ради Європи «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні».

 

прес-секретар Національної академії прокуратури України

Тронько Ольга