Підготовлено до друку посібник «Ділове спілкування у прокуратурі»

Ділове спілкування у прокуратурі: посіб. / кол. авт.; за ред.

А.С. Спаського. Київ: Національна академія прокуратури України,

2019. 244 с.

 

ISBN 978-617-7800-01-8

 

У посібнику висвітлено питання застосування офіційно-ділового стилю мовлення в прокуратурі України на сучасному етапі – під час усного та писемного спілкування, у діловодстві й документознавстві.

 

Видання підготовлене для кандидатів на посаду прокурора, які проходять спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України, прокурорів і державних службовців органів прокуратури, які підвищують кваліфікацію, а також викладачів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю.

 

Докладніше зі змістом посібника можна ознайомитись за

Халімончик Богдан