Підготовлено науково-практичний посібник «Провокація вчинення злочину: практика Європейського суду з прав людини та національних судів»

Провокація вчинення злочину: практика Європейського суду з прав людини та національних судів: наук.-практ. посіб. / кол. авт.: Гладун О.З., Плотнікова В.П., Арушанян К.К., Лотюк Д.П., Пилипенко І.В., Єрьоменко І.В.,  Щербакова Г.В.,  Черняк О.М. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 118 с.

 

ISBN 978-617-7500-93-2

 

У науково-практичному посібнику викладено ключові підходи до розуміння провокації злочину, що використовуються у практиці Європейського суду з прав людини, та приклади їх імплементації у рішеннях національних судів. Окремо висвітлено правові наслідки застосування правоохоронцями провокаційних дій, найважливішими з яких є визнання зібраних у кримінальному провадженні доказів недопустимими та кримінальна відповідальність за провокацію злочину.

 

У виданні також проаналізовано співвідношення провокації злочину та таємної перевірки доброчесності прокурорів, зроблено висновок про істотну різницю між цими правовими явищами.

 

Науково-практичний посібник буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, науковців, працівників прокуратури й інших правоохоронних органів.

 

Детальніше зі змістом видання можна ознайомитись за

Халімончик Богдан