В Академії відбувся міжнародний круглий стіл «Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб»

30 липня 2019 року в Національній академії прокуратури України проведено міжнародний круглий стіл «Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб».

 

  

 

Відкрив захід виконуючий обов’язки ректора Національної академії прокуратури України доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, габілітований доктор правничих наук (Республіка Польща) Сергій Мінченко.

 

Метою міжнародного круглого столу стало обговорення науковою спільнотою, експертами, суддями, представниками правоохоронних органів України та зарубіжних країн, а також іншими зацікавленими особами положень законодавства, якими передбачено матеріальні підстави для застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, процесуальних особливостей застосування цих заходів, національної практики застосування інституту квазікримінальної відповідальності юридичних осіб та міжнародного досвіду у застосуванні заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, а також розробка обґрунтованих пропозицій до законодавства України стосовно удосконалення інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

 

  

 

Модератором круглого столу виступив директор науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук Георгій Попов.

 

Обговорення проблемних питань, порушених у ході роботи круглого столу, відбулося під час панельних дискусій: «Міжнародний досвід застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» та «Національна практика застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб».

 

  

 

Основними тематичними напрямами, що були  обрані для обговорення в рамках засідання круглого столу, були такі: досвід зарубіжних країн у застосуванні заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; підстави застосування та види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; особливості досудового та судового провадження про застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи; сучасний стан і основні проблеми застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, шляхи їх вирішення.

 

  

 

У ході роботи круглого столу із доповідями виступили такі провідні вчені та практики: старший радник з питань прокуратури Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Гедімінас Бучюнас («Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: досвід Литовської Республіки»), прокурор відділу Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Світлана Андрусишин («Необхідність приведення національного кримінального та кримінального процесуального законодавства щодо відповідальності юридичних осіб у відповідність до стандартів FATF. Досвід країн ЄС»), доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент Наталія Ахтирська («Міжнародне співробітництво у кримінальних провадженнях щодо юридичних осіб (законодавчий та організаційний аспект)»),

 

начальник відділу підвищення кваліфікації прокурорів з питань запобігання корупції інституту підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, доцент Зоя Загиней-Заболотенко («Законодавство про кримінальну відповідальність колективних суб’єктів у Республіці Польща: нова парадигма»), начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) – радник Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Ольга Шаповалова («Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: актуальні проблеми застосування»), начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Козачина («Практика застосування Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою заходів кримінально- правового характеру щодо юридичних осіб»), суддя Вищого антикорупційного суду, доктор юридичних наук, доцент Олексій Кравчук («Перспективи кримінальної відповідальності юридичних осіб за корупційні злочини»), начальник відділу дослідження проблем функціональної діяльності органів прокуратури науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Олександр Гладун («Система заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: de lege lata/ferenda»).

 

  

 

Захід пройшов у відкритій та конструктивній атмосфері, що сприяла детальному обміну думками і досвідом між його учасниками.

 

Результатом активних дискусій учасників круглого столу стало вироблення науково-практичних рекомендацій стосовно удосконалення практики застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб з урахуванням міжнародного досвіду з цих питань.

 

Тронько Ольга