Підготовлено «Вісник Національної академії прокуратури України» № 2(60)’2019

Актуальність теми “Діяльність правоохоронних органів і військових формувань у сфері забезпечення національної безпеки України” другого у поточному році номера наукового фахового журналу „Вісник Національної академії прокуратури України” обумовлена набранням чинності 28 грудня 2018 року наказу Міністерства освіти і науки України № 1477 „Про затвердження примірного переліку та опису предметних напрямів досліджень у межах спеціальності 081 «Право»”. Серед таких напрямів – „Право національної безпеки; військове право”.

 

Зважаючи на викладене, редакційна колегія наукового фахового журналу „Вісник Національної академії прокуратури України” запрошує наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, навчальних і наукових установ, представників органів влади, працівників прокуратури й інших відомств, а також молодих учених виступати на сторінках видання із дослідженнями, що стосуються права національної безпеки та військового права, а саме:

 

суспільних відносин у сфері національної безпеки і оборони як однієї з основних функцій держави;

 

правових основ захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності й недоторканності кордонів України, правового забезпечення державної і воєнної безпеки та безпеки державного кордону;

 

проблем законодавства і права у сфері національної, колективної та міжнародної безпеки;

 

системи і державно-правових механізмів забезпечення національної безпеки й оборони України;

 

нормативно-правового регулювання діяльності суб’єктів сектору безпеки й оборони, військових правоохоронних органів та органів військового правосуддя;

 

правових проблем імплементації стандартів країн-членів Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору в законодавство України.

Володимир Воїнов