Підготовлено до друку практичний посібник «Warming up activities from A to Z»

Левіщенко М.С.

Warming up activities from A to Z: практ. посіб. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 176 с.

ISBN 978-617-7500-89-5

 

Практичний посібник розроблено з метою вдосконалення навичок англійської розмовної мови та збагачення лексичного запасу.

 

Видання містить теми і завдання для усного спілкування та створене на засадах комунікативно-когнітивного й особистісно орієнтованого підходів до викладання англійської мови.

 

Матеріали, що увійшли до посібника, можуть бути використані під час проведення групових занять з англійської мови.

 

Детальніше зі змістом видання можна ознайомитись за посиланням:

Володимир Воїнов