В Академії відбувся правовий практикум «Висновки Великої Палати Верховного Суду у кримінальних та адміністративних справах»

21 червня 2019 року в Національній академії прокуратури України проведено правовий практикум «Висновки Великої Палати Верховного Суду у кримінальних та адміністративних справах», акредитований Експертною радою з питань акредитації та сертифікації при Національній асоціації адвокатів України.

 

 

Відкрив захід перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Національної академії прокуратури України доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, габілітований доктор правничих наук (Республіка Польща) Сергій Мінченко.

 

  

 

Організаторами правового практикуму виступили: Національна академія прокуратури України, Генеральна прокуратура України, юридичний журнал «Право України» та юридичний портал «Ratio Decidendi», співорганізатором − Національна асоціація адвокатів України.

 

На пленарному засіданні практикуму ректор Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Михайло Лошицький презентував новий пакет Єдиного порталу аналітики судової практики «Ratio Decidendi», що стосується підвищення кваліфікації прокурорів.

 

«Національна академія прокуратури України вже досить тривалий час співпрацює з юридичним порталом «Ratio Decidendi». Цей інформаційно-аналітичний юридичний портал акумулює різні правові позиції, сформовані на підставі судових рішень судів вищих інстанцій усіх юрисдикцій, у тому числі міжнародних. «Ratio Decidendi» містить різні пакети: «Юрист», «Суддя», «Виконавець», «Адвокат», а найближчим часом на цьому юридичному порталі буде створено новий пакет – «Прокурор», – зазначив ректор Академії Михайло Лошицький.

 

Михайло Лошицький у своїй презентаційній доповіді наголосив, що в рамках партнерства Академії з юридичним порталом «Ratio Decidendi» було досягнуто домовленості про те, що кандидати на посаду прокурора, які навчаються в Національній академії прокуратури України, науково-викладацький склад Академії, а також працівники прокуратури, які мають статус прокурора, отримають доступ до пакета «Прокурор» безкоштовно. У своїй доповіді Михайло Лошицький більш детально зупинився на всіх модулях пакета.

 

  

 

Пакет «Прокурор» включатиме в себе 14 модулів, а саме: «Професійна етика прокурора», «Стандарти прокурорської діяльності», «Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні», «Процесуальні повноваження прокурора», «Електронна книга прокурора», «Кримінальна юрисдикція», «Адміністративна юрисдикція», «Господарська юрисдикція», «Цивільна юрисдикція», «Практика Європейського суду з прав людини», «організація прокурорської діяльності та самоврядування», «Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян», «Дисциплінарна відповідальність прокурора», «Тести».

 

 

  

 

Активну участь у дискусії із зазначеної тематики правового практикуму взяли присутні судді, працівники органів прокуратури, науковці, адвокати, провідні вчені та викладачі закладів вищої освіти й інші фахівці, зокрема із доповідями виступили: суддя Великої Палати Верховного Суду, кандидат юридичних наук Наталія Антонюк, суддя Великої Палати Верховного Суду, кандидат юридичних наук Олександр Прокопенко, член вищої кваліфікаційної комісії суддів України, член науково-консультативних рад при Верховному Суді, Конституційному суді України та Національній асоціації адвокатів України, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України Олександр Дроздов, партнер з питань адміністративної, кримінальної та цивільної юрисдикції юридичного порталу «Ratio Decidendi» Лариса Сидорова,

 

  

 

завідувач сектору проблем аграрного та земельного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії правових наук України, член Науково-консультативної ради при Верховному суді, доктор юридичних наук, професор Павло Кулинич, начальник відділу дослідження проблем прокурорської діяльності у сфері міжнародного права та впровадження практики Європейського суду з прав людини науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук  Вероніка Плотнікова, старший викладач відділу підготовки прокурорів з процесуального керівництва та криміналістичного забезпечення досудового розслідування інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України Олексій Геселев.

 

  

 

Обрана тема правового практикуму послугувала плідним підґрунтям для обміну думками, обговорення порушених проблемних питань, а також шляхів їх вирішення.

Тронько Ольга