Вийшов друком науково-практичний посібник

Вийшов друком науково-практичний посібник

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: наук.-практ. посіб. / О.З. Гладун, К.К. Арушанян, О.В. Амелін та ін. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 204 с.

 

ISBN 978-617-7500-77-2

 

У науково-практичному посібнику розкрито питання процесуального керівни­цтва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у кримі­нальних провадженнях щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотроп­них речовин, їх аналогів або прекурсорів. Зокрема, висвітлено: кримінально-правову, кримінологічну та криміналістичну характеристики наркозлочинів; особливості криміналістичного забезпечення процесуального керівництва досудовим розслі­дуванням наркозлочинів; процесуальний порядок досудового розслідування та су­дового розгляду у провадженнях про злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Також розглянуто міжнарод­ні акти й особливості застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальних провадженнях щодо наркозлочинів.

 

Видання буде корисне для працівників прокуратури й інших правоохоронних органів,  викладачів закладів вищої освіти, науковців, студентів, аспірантів.

 

Халімончик Богдан