Підготовлено навчальний посібник „Правові засоби протидії корупції”

Підготовлено навчальний посібник „Правові засоби протидії корупції”

Правові засоби протидії корупції: навч. посіб. / кол. авт.; за ред. М.В. Лошицького. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 342 с.

 

ISBN 978-617-7500-79-6

 

У навчальному посібнику висвітлено правовий механізм протидії корупції в Україні, етичні та психологічні засади антикорупційної поведінки прокурора, питання про основні антикорупційні обмеження, вимоги й заборони, засоби врегулювання і за­побігання конфлікту інтересів у діяльності прокурора, основні вимоги фінансового контролю в діяльності прокурора, підстави для адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, та кримінальної відповідальності за коруп­ційні злочини, а також застосування заходів кримінально-правового характеру за вчинення корупційних злочинів.

 

Видання розроблено для забезпечення викладання навчальної дисципліни „Пра­вові засоби протидії корупції”, передбаченої у навчальному плані спеціальної підго­товки кандидатів на посаду прокурора, затвердженому рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 13 вересня 2018 року № 25дк-17.

 

Навчальний посібник розрахований на кандидатів на посаду прокурора, виклада­чів Національної академії прокуратури України, а також викладачів і студентів закла­дів вищої освіти юридичного профілю.

 

Халімончик Богдан