Заняття щодо застосування практики Європейського суду з прав людини проведено для прокурорів Рівненщини

У межах підвищення кваліфікації 31 січня 2019 року начальник відділу дослідження проблем прокурорської діяльності в сфері міжнародного права та  впровадження практики Європейського суду з прав людини  в прокурорську діяльність науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України Вероніка Плотнікова та провідний науковий співробітник вказаного відділу Дмитро Лотюк провели для прокурорів регіональної та місцевих прокуратур Рівненщини навчальні заняття на тему «Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини у професійній діяльності прокурора».

 

 

Навчальний захід відкрив заступник прокурора області Мирослав Пацкан. Предметом обговорення стали механізми виконання рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), застосування практики ЄСПЛ у професійній діяльності прокурора та забезпечення прокурором дотримання прав людини крізь призму  виконання рішень ЄСПЛ.

 

На заняттях було висвітлено питання, які виникають при підтриманні публічного обвинувачення в суді та оскарженні судових рішень у кримінальному провадженні, а також використання практики ЄСПЛ під час здійснення кримінального переслідування. Обговорено основні правові позиції ЄСПЛ щодо застосування статті 5 «Право на свободу та особисту недоторканність», статті 6 «Право на справедливий суд», статті 8 «Право на повагу до приватного та сімейного життя» Європейської конвенції з прав людини.

 

Під час заходу його учасники продемонстрували високий рівень знань матеріального та процесуального права, обмінялися думками та напрацьованим досвідом роботи, визначили єдиний підхід щодо  правильного і ефективного застосування рішень ЄСПЛ у повсякденній діяльності прокурора. За результатами навчання прокурори, які були зараховані слухачами інституту підвищення кваліфікації прокурорів Академії, одержали свідоцтва  про закінчення навчання.

 

 

Навчальний та науковий супровід упровадження практики ЄСПЛ у прокурорську діяльність є одним із пріоритетних напрямів роботи Академії. Заходи з такої тематики впроваджуються в процес професійної підготовки прокурорів з метою підвищення рівня обізнаності слухачів із положеннями Європейської конвенції з прав людини.

Володимир Воїнов