Підготовлено навчальний посібник із питань організації роботи в органах прокуратури України

Підготовлено навчальний посібник із питань організації роботи в органах прокуратури України

Організація роботи в органах прокуратури України: навчальний посібник / кол. авт.; за ред. Осадци О.М.; Кравчука В.М. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 356 с.

ISBN 978-617-7500-71-0

 

У навчальному посібнику розглянуто питання щодо створення та розвитку прокуратури в Україні, правового статусу органів прокуратури іноземних країн. На основі чинного законодавства, відомчої нормативної бази, міжнародних документів, які регламентують діяльність органів прокуратури, проаналізовано засади прокурорської діяльності та особливості організації роботи в органах прокуратури України.

Автори надають характеристику функціонуванню органів прокурорського самоврядування та органів, які забезпечують діяльність прокуратури, висвітлюють специфіку вирішення кадрових питань, а також вимоги до організації роботи з розгляду звернень і забезпечення доступу до публічної інформації.

Видання розраховано насамперед на кандидатів на посаду прокурора, які проходитимуть спеціальну підготовку в Національній академії прокуратури України. Також воно буде корисне для прокурорів, науковців, студентів і викладачів закладів вищої освіти юридичного профілю та загалом усіх, хто цікавиться діяльністю прокуратури України.

Володимир Воїнов